Business Analist

Als business analist maak je deel uit van het integraal ontwerpteam (verder: IOT) van het programma e-Dienstverlening dat uiteindelijk onder aansturing van de programmamanager staat. Het integraal ontwerpteam is een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor het opleveren van een dienstbeschrijving voor een bepaald product of dienst. Disciplines die deelnemen zijn o.a. vertegenwoordigers van de business, medewerkers met kennis van wet- en regelgeving, IV, architectuur, Service design en user experience en management informatie. Het team wijzigt qua samenstelling afhankelijk van de ontwerpfase waarin het zich bevindt en/of het product dat ontwikkeld wordt. Het IOT stelt een dienstbeschrijving en impactbepaling op t.a.v. de digitalisering van een end-2-end aanvraagproces (van aanvraag t/m uitreiking) voor een bepaald verblijfsdoel of voor een generieke component die voor meerdere typen aanvragen geldt. De dienstbeschrijving bevat een ontwikkelopdracht aan het realisatieproject IV en bevat een impactbepaling op de COPAFIJTH-onderdelen.Als business analist ben je de verbindende schakel tussen business, architectuur, regelgeving, ICT en bedrijfsvoering waarbij je input vanuit deze disciplines verwoordt in een dienstbeschrijving en impactbepaling op de COPAFIJTH-factoren:1. De business analist zorgt namens de business (de primaire processen) voor het concretiseren van specificaties waar de te ontwikkelen e-diensten aan moeten voldoen.2. Als business analist zorg je er voor dat gestelde eisen vanuit de business (primair proces IND), vanuit wet- en regelgeving, architectuur, dienstverlening en communicatie etc. worden geformuleerd en vastgelegd.3. Als business analist vertaal je de behoeftes van de business naar nieuwe processen en veranderingen in bestaande processen alsmede impact op andere COPAFIJTH factoren. Je ontwerpt specificaties waarmee jouw IT-collega’s functionaliteiten kunnen bouwen en maakt daarbij ook inzichtelijk welke juridische consequenties en impact op de bedrijfsprocessen de ontwerpen hebben.4. Als business analist stel je requirements-, business- en informatieanalyses op en ontwerp je logische procesmodellen. Je zorgt ervoor dat de randvoorwaarden van gekozen architectuurprincipes, wetgeving en bedrijfsvoering verwerkt worden in jouw ontwerpproducten.5. Daarnaast zorg je ervoor dat de business, realisatie en implementatie het ontwerp juist interpreteert. De business analist werkt samen met de bouwteams in het IV-deel van het programma, en zorgt ervoor dat het de bouwteams duidelijk is aan welke functionele vereisten de te ontwikkelen e-diensten moeten voldoen.De volgende werkzaamheden komen o.a. aan de orde:• Ophalen en concretiseren specificaties bij / met de business (management en (eind)gebruikers).• Schrijven van een dienstbeschrijving plus impactbepaling.• Reviewen ontwerpdocumenten en PSA’s (kaderstellende stukken).• Afstemmen specificaties met bouwers IV.• Afstemmen specificaties met ondersteunende partijen (bijv. communicatieafdeling, beleidsafdeling, financiële afdeling etc.).• Overdragen opgeleverde e-diensten naar mini-IND.• Gebruiken van het tool Jira dat het proces van ontwikkelen van e-diensten ondersteunt.
staffing groep
23-04-2018 00:00