Business Controller per 2 juli - Zeist, Utrecht

Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij sinds 2015 reeds meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 16), zoeken wij de volgende kandidaat :   Functienaam  :  Business Controller per 2 juli    (M/ V)   Wij zoeken een Business Controller (een afgeronde opleiding Controlling of Bedrijfskunde minimaal HBO niveau is een eis ! ) die in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar relevante werkervaring heeft  opgedaan als business controller binnen of in opdracht van de RIJKSOVERHEID. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het inrichten van dashboards en heeft aantoonbare kennis van accountancyregels en control methodieken, zijn ook harde Eisen !   IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.   Werklocatie        :   Zeist      (Zeisterweg 1, )   Geplande start    :   2 juli        (ZSM uw reactie, zie snelle afronding selectieperiode!)   De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 4 tot 10 weken, afhankelijk van soort screening)Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 2 juli !   Verwachte duur   :    minimaal 6 maanden !          (+ optie op verlenging tot eind 2019)   Uren per week     :    36 uur                (verdeeld over 5 dagen per week)   Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 8.500,-- Euro + en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen.  Exclusief  woon/werk en werk/werk reiskosten 19 cent per km of per 1ste klas OV  OF (indicatie max.) 70,-- Euro per uur voor een ZPP’er, all-in, excl. btw.   H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring incl. juiste opleidingen en certificeringen.  Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in weeknr. 17 (23 t/m 28 april), ontvangen wij gaarne ZSM uw CV ! Note :   Verificatiegesprekken vinden reeds plaats donderdag 3 mei. Gelieve hier rekening mee te houden.  - Dus begin mei weet je reeds of je per 2 juli kan beginnen.  !   Ideaal ivm een evt opzegtermijn !  Opdracht omschrijving:   De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de informatievoorziening (IV) - waar nodig 24/7 - en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Ruim 1.600 medewerkers zetten zich in voor deze dienst.   De staf van Dienst ICT geeft directe ondersteuning aan het diensthoofd ICT en vervangend diensthoofden bij het realiseren van de doelstellingen op diverse terreinen, waaronder planning- en control en business control. Deze taken richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en beheersing van de interne organisatie van DICT, alsmede de control op de DICT-werkzaamheden. Met de inrichting van deze controlfunctie is er een belangrijke relatie met de PDC-business control, zoals deze binnen de Staf PDC is ingericht.  Doelstelling   De dienst voert het IV en ICT project- en programmamanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business, dienst Informatiemanagement (IM) en dienst ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. Het werkterrein ICT richt zich, als onderdeel van de bedrijfsvoering, vanuit zowel praktijkinzet als beleidsinzet, op het bevorderen van een effectieve en efficiënte organisatie en het doelmatig en doeltreffend laten functioneren van informatie en communicatietechnologische middelen en toepassingen.   Het werkterrein ICT geeft uitvoering aan de visie op ICT, stimuleert verantwoord gebruik van ICT-middelen en –toepassingen, en bevordert snelle, gedegen service bij defecten aan deze middelen en/of toepassingen door de ontwikkeling en uitvoering van op de organisatievereisten toegesneden ICT-beleid, koers en strategie.  Verantwoordelijkheden:   Ons team werkt zoveel mogelijk volgens het principe van zelfsturing. Dat betekent dat je actief deel neemt in de taken en rollen van het team en voor een goed resultaat staat en gaat. Het is van belang dat je vanuit je functie in verbinding bent met de collega's die op de andere aandachtsgebieden werkzaam zijn. De dynamiek in de omgeving van Dienst ICT leidt er soms toe dat je met heel andere klussen aan de slag gaat dan gepland, dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit. De controller adviseert aan het MT van de Dienst ICT.  Vakmatige taken:  Je adviseert, regisseert en coordineert ten aanzien van de aandachtsgebieden bedrijfsarchitectuur en procesbeheer, planning en control, quality assurance en impact analyses. Je monitort op resultaten en adviseert met betrekking tot de beheersing in de organisatie. Je helpt mee met de inrichting van de plannings- en controlcyclus en de managementinformatie. Je verzorgt het dashboard voor de Dienst ICT. Je helpt mee aan het bouwen en bestendigen van het dienstverleningsmodel. Je fungeert op het vakgebied van business control als vraagbaak voor het diensthoofd ICT, en neemt de lead in / werkt mee aan beleidsnotities en rapportages hiertoe. Geen leidinggevende taken, wel coaching, sturing op inhoud en als de opdracht daarom vraagt coordinatievermogen.  Contacten zijn: Intern en extern, contactueel vaardig, (functioneel) netwerker. Vakmatige relaties zijn in ieder geval te leggen met Staf PDC (afdeling K&C), Dienst- en Directie Financien, en Dienstleiding en MT Dienst ICT. Moet kunnen schakelen met diverse echelons in de organisatie.  Inzet in de lijn of project ? De inzet in de lijn (een stafsetting), waarbij ad-hoc inzet in een projectsetting niet wordt uitgesloten.                                   Harde functie eisen en wensen:  Vereiste (Kern)Competenties / persoonlijke vaardigheden Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.  Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.  Netwerkvaardigheid - Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.  Politiek- bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.  Groepsgericht leiderschap - Kunnen omgaan met weerstand en consensus bereiken   Deze 6 hierboven genoemde (Kern)Competenties moeten allemaal aanwezig zijn en moeten schriftelijk worden onderbouwd / cq / toegelicht, indien wij besluiten het CV aan te bieden  Opleiding :  Kandidaat heeft een afgeronde opleiding Controlling of Bedrijfskunde minimaal HBO niveau Eis ! Kandidaat heeft een afgeronde WO-opleiding is een wens. Een WO-opleiding in de richting van Controlling of Bedrijfskunde is een extra PRÉ ! Werkervaring eisen en wensen :  Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als business controller binnen of in opdracht van de RIJKSOVERHEID. Eis ! Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het inrichten van dashboards. Eis ! Kandidaat heeft aantoonbare kennis van accountancyregels en control methodieken. Eis ! Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met lean management is een wens - Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  ! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.   Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal met een motivatie, waarom jij denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.    
temployeenet
23-04-2018 01:45