Implementatie consultant/medewerker

Binnen RVO loopt een programma voor de migratie van de huidige kantoorautomatiseringsomgeving naar een nieuwe, moderne, op Cloud technologie gebaseerde werkomgeving. Voor dit programma zijn we op zoek naar een implementatie consultant/medewerker die het projectteam kan helpen en ondersteunen bij de implementatie naar deze nieuwe omgeving. De werkzaamheden betreffen:Testmanagement (zowel functioneel testplan en testscripts opstellen, als tests uitvoeren)Communicatie, coördinatie en afstemming met functioneel beheerdersOndersteunen van de gebruikers tijdens pilots, testen of in gebruiknameBatches opstellen waarin groepen gebruikers gemigreerd wordenOndersteunen bij het opstellen en aanpassen van implementatieplannen en draaiboekenActieve rol in het afstemmen van deze plannen met de ICT dienst, communicatieafdeling, business vertegenwoordigers etc.Voorbereiden, afstemmen, organiseren en coördineren vervanging van hardware. Afstemming hierover vindt plaats met de ICT dienst, communicatieafdeling, gebruikers, projectleider, facilitair bedrijf etc.Analyse Outlookomgeving Programma RvO2CW:Vanuit de ambitie binnen het Ministerie van EZK voor een innovatieve, moderne, flexibele en op Cloud technologie gebaseerde werkplek is momenteel een EZ brede werkomgeving, de CW-EZ (Cloud Werkplek EZ) in ontwikkeling. Binnen DICTU (de ICT leverancier van EZK) is een programma opgezet voor het ontwikkelen en leveren van de Cloud Werkplek EZ. Dit programma ‘EZ2CW’ is naast de verantwoordelijkheid voor de levering van de CW-EZ ook verantwoordelijk voor de migratie van EZK en haar onderdelen naar de Cloud Werkplek EZ.Aangezien door bovenstaande ontwikkelingen heel EZ en dus ook RVO over moet naar de CW-EZ en omdat de business –mede in het kader van bedrijfscontinuïteit- hier een grote rol in heeft is vanuit de Directie RVO besloten hiervoor binnen RVO het programma RvO2CW op te zetten. Dit programma vertegenwoordigt het business belang vanuit RVO, bepaalt samen met EZ en DICTU de te varen koers, zorgt ervoor dat de CW-EZ op een goede wijze landt binnen de RVO organisatie en begeleidt (draagt zorg voor) een soepele transitie naar de CW-EZ.De organisatiedoestelling voor het overgaan naar de CW-EZ is het verkrijgen van een moderne en goed functionerende werkplek die de organisatie op alle fronten goed ondersteunt. Hoofddoelstelling van het programma is het voorbereiden/begeleiden van en zorgdragen voor de overgang van RVO naar de CW-EZ, zonder dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt en medewerkers hier zo min mogelijk last van hebben.Subdoelstelling van het programma is het op een goede wijze meenemen van alle RVO-medewerkers in de beoogde veranderingen met betrekking tot de CW-EZ. Daarnaast ondersteunt/stimuleert het programma de RVO organisatie in de veranderingen op het gebied van huisvesting, flexwerken, slimmer samenwerken, TPAW (Tijd, Plaats en Apparaat onafhankelijk Werken), etc.Reizen naar andere locaties (Den Haag, Utrecht, Zwolle, Deventer) is ook nodig gedurende het project, waar met name de locatie Den Haag minimaal 1 keer per week de centrale projectlocatie is 
staffing groep
23-04-2018 00:00