IT Security Consultant (ANR-15424)

Als IT Security Consultant heb je al het nodige gezien en geïmplementeerd op het vlak van informatiebeveiliging. Vanuit jouw kennis en ervaring kun je op tactisch/ operationeel vlak tot de kern van de zaak doordringen, risico’s juist inschatten en kost-effectieve, future-proof oplossingen aandragen in lijn zijn met de wensen van de business. Je hebt niet alleen kennis van theorie en best practices, maar ook ervaring aan de zijde van de ontwikkelaar. Hierdoor kun je risico’s niet alleen oplossen, maar voorhand identificeren en voorkomen.Je wilt je graag verder ontwikkelen binnen een organisatie waarin innovatie en ondernemerschap voorop staat. Dit herken je in je dagelijkse werk, doordat je vanuit jouw expertise optreedt als partner richting de business. Je bent verantwoordelijk voorhet doorgronden/ analyseren van verscheidene omgevingen, zowel in de Cloud als on premisehet adviseren over, (mede)ontwerpen en auditen van beveiligingsmaatregelenhet doen van verbetervoorstellen op bestaande infrastructuren, applicaties en security oplossingenhet verhogen van het security awareness- en kennisniveau van developers
staffing groep
23-04-2018 00:00