Junior Huisvestings Adviseur per 2 juli - Rotterdam, Zuid-Holland

Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij sinds 2015 reeds meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 16), zoeken wij de volgende kandidaten :   Functienaam  :  Junior Huisvestings Adviseur per 2 juli    (2 fte, M/ V)   Wij zoeken twee Junior Huisvestings Adviseurs / Ondersteuners Assetmanagement (een afgeronde en erkende opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, of Facility Management of gelijkwaardig minimaal op HBO niveau i een Eis !) die in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar relevante werkervaring hebben opgedaan als Junior Huisvestings Adviseur of in een gelijkwaardige rol. Aantoonbare, recente werkervaring in het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van vlekkenplannen en reality checks voor non-profit organisaties. (OVERHEID) zijn ook harde Eisen !   IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.   Werklocatie         : Rotterdam (3068 AV, Marten Meesweg 35)   Geplande start    :   2 juli        (ZSM jouw reactie, zie snelle afronding selectieperiode ! )   De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 4 tot 6 weken, afhankelijk van soort screening)Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 2 juli !   Verwachte duur   :    minimaal ÉÉN JAAR !          (+ optie op verlenging tot eind 2019)   Uren per week     :    36 uur                (verdeeld over 5 dagen per week)   Indicatie max. bruto maandsalaris bedraagt 7.000,-- Euro + en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen.  Exclusief  woon/werk en werk/werk reiskosten 19 cent per km of per 1ste klas OV  OF (indicatie max.) 62,-- Euro per uur voor een ZPP’er, all-in, excl. btw.   H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren JUISTE WERKERVARING en  juiste opleiding(en).  Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in begin van weeknr. 17 (23 t/m 24 april), ontvangen wij gaarne ZSM uw CV !(uiterlijk voor woensdag 25 april !)  Note :   Verificatiegesprekken vinden reeds plaats op maandag 30 april.  - Dus begin mei weet je reeds of je per 2 juli kan beginnen.  !   Ideaal ivm een evt opzegtermijn !  Opdracht omschrijving:   De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de Dienst Facility Management. De sector bestaat uit vier onderdelen: Ruimtemanagement, Projectmanagement, Technisch beheer en het Uitvoeringsprogramma. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied.   De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.   De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum (PDC) en maakt deel uit van de Dienst Facility Management (FM). De sector bestaat uit 4 onderdelen: Ruimtemanagement, Projectmanagement, Technisch beheer en het Uitvoeringsprogramma.   Voor nadere informatie omtrent de opgave waarvoor de Sector Huisvesting staat, kan worden gevonden via de link naar de Bouwcampus www.debouwcampus.nl/innovatie-challenge-politie   Taken en verantwoordelijkheden:   Als ondersteuner assetmanagement voer je oa de volgende werkzaamheden uit:  Het uitvoeren van reality checks Het opstellen van vlekkenplannen Het fungeren als opdrachtgever voor huisvestingsklussen zoals verbouwingen of aanpassingen van locaties die te groot zijn voor de lokale Facility teams. Te denken valt aan: realiseren van tijdelijke huisvesting, grotere interne verhuizingen incl aanpassingen nav herverdeling locatie ed. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied binnen de politie zoals ruimtelijke ordening, methodes en technieken, marktontwikkelingen Het bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialistische kennis en vaardigheden over te dragen. Geen leidinggevende taken  Inzet in de lijn of project De inzet is in de lijn ter ondersteuning van assetmanagers.  Contacten: Je onderhoudt contacten met:  Collega's team Ruimtemanagement met name de assetmanagersMedewerkers sector huisvesting PolitiedienstencentrumMedewerkers facilitaire services PolitiedienstencentrumMet de operationeel leidinggevende van de betreffende politie eenheid                                  Harde functie eisen en wensen:  Vereiste (Kern)Competenties / persoonlijke vaardigheden Organisatie sensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Organiseren eigen werk: Houdt goed overzicht en weet de vinger aan de pols te houden, door bepepaalde prioriteiten zoals tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de op tijd de voortgang en stelt waar nodig zijn eigen planning en opzet bij. Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.    De 6 hierboven genoemde (Kern)Competenties moeten allemaal aanwezig zijn en moeten schriftelijk worden onderbouwd / cq / toegelicht, indien wij besluiten het CV aan te bieden  Opleiding :  Kandidaat heeft een afgeronde en erkende opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, of Facility Management of gelijkwaardig minimaal op HBO niveau Eis ! Kandidaat heeft een afgeronde erkende WO opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde of Facility Management of gelijkwaardig, is een wens   Werkervaring eisen en wensen :  Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar relevante werkervaring als Junior Huisvestings Adviseur of in een gelijkwaardige rol. Eis ! Kandidaat heeft aantoonbare, recente werkervaring in het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van vlekkenplannen en reality checks voor non-profit organisaties. (OVERHEID) Eis ! Kandidaat heet aantoonbare werkervaring in het fungeren als opdrachtgever voor huisvestingsklussen zoals verbouwingen of aanpassingen van locaties die te groot zijn voor de lokale Facility teams. Te denken valt aan: realiseren van tijdelijke huisvesting, grotere interne verhuizingen incl aanpassingen nav herverdeling locatie ed., is een wens De Kandidaat heeft te maken gehad met onderhandelingen waarbij diverse stakeholders (zowel in- als extern) met verschillende belangen betrokken waren. Deze ervaring is opgedaan in een in complexe organisatie en een politiek bestuurlijk gevoelige omgeving. (OVERHEID) is een wens Minimaal 1 van deze hierboven genoemde wensen moet aanwezig zijn Eis ! - Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  ! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.   Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal met een motivatie, waarom jij denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.    
temployeenet
23-04-2018 01:32