Jurist

De klant is verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van het openbare elektriciteits- en gasdistributienet in Zuid- en Noord- en Oost-Nederland. De organisatie wordt frequent geconfronteerd met besluiten van (semi) bestuursorganen, die gevolgen hebben voor haar bedrijfsvoering. De BJZ businesspartners van de afdelingen Assetmanagement en Infra willen een verbeterslag maken bij de signalering deze besluiten en het in gang zetten van bezwaar- en beroepsprocedures waar dat opportuun is. Zij zoeken daarvoor een juriste om de volgende deelopdrachten uit te voeren:1. In kaart brengen van de besluiten van (semi) publieke organen waarmee de organisatie te maken krijgt en waartegen bezwaar en beroep open staat.2. Inventariseren van de bedrijfsactiviteiten die hiermee samenhangen.   3. Deze besluiten en bedrijfsactiviteiten vervolgens clusteren en per cluster een proces voor de bezwaarprocedure opstellen en terugkoppelen.Standplaats: Den Bosch, maar kandidaat zal af en toe naar andere vestigingen moeten reizen. 
staffing groep
23-04-2018 00:00