Projectleider omzetten email adressen en e-herkenning

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van het omzetten van e-mailadressen van het kerndepartement binnen het departement breed programma herinrichting EZK/LNV. Je stelt een gedetailleerd plan van aanpak op, claimt de resources en bewaakt de inhoudelijke (kwaliteit) en procesmatige (tijd en geld) voortgang en rapporteert aan de programmamanager en de opdrachtgever van het kerndepartement. De projectleider dient zowel op proces als op inhoud te kunnen sturen. Je bent tevens verantwoordelijk voor het organiseren van de aanschaf en uitgifte van e-Herkenning binnen EZK en LNV met bijbehorende autorisaties. Dit betreft een separate, reeds lopende opdracht. Je stuurt dit project aan binnen de organisatie en bent in staat om het krachtenveld binnen EZK en LNV goed te managen.
staffing groep
23-04-2018 00:00