Test Consultant

Doorontwikkelen van testautomatisering binnen IV.- Opstellen en uitvoeren van testscripts- Bijhouden van een regressietest- Analyseren van testresultaten en uitbreiden en verbeteren van automatisch testenHet uitvoeren en coördineren van het testproces- Begeleidt en realiseert, unit- systeem- en stresstests, en gebruikersacceptatietests.- Begeleidt de invoering van informatiesystemen en gebruikers en stelt gebruikersprocedures en handleidingen op.- Stelt rapportages op en wijzigingsvoorstellen naar aanleiding van testresultaten.Voorbereiden en afronden van testtrajecten- Levert een eind-adviesrapport.- Voert adviesgesprekken met opdrachtgever.- Evalueert het testproces bij afronding van testtrajecten.- Verzorgt de overdracht van de produkten aan beheer.Nauwkeurig uitvoeren van testwerkzaamheden- Analyseert en registreert resultaten van afzonderlijke testactiviteiten.- Voert testwerkzaamheden onder tijdsdruk uit en bewaakt de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het leveren van software die voldoet aan de vooraf gestelde wensen en eisen.- Onderkent, en anticipeert op, en rapporteert over productrisico's.- Stelt op en bewaakt de testvoorschriften.- Is voorzitter van werkoverleg testen.- Verricht onderzoek naar en geeft advies over de toepasbaarheid van nieuwe (versies van) testmethodiek en het gebruik van datasets en anonimiseren data, en indien noodzakelijk, implementatie van een testbevindingentool.- Adviseert en ondersteunt bij de toepassing van testtechnieken.- Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.- Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.Het leveren van bijdragen aan projecten.- Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.- Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid.- Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.- Levert expertise in projecten en op ad-hoc basis waar nodig.- Adviseert projectmanagers over het testproces.- Participeert in projectevaluaties specifiek gericht op de effectiviteit van de testinspanning en testresultaten.
staffing groep
23-04-2018 00:00