Testmanager (ANR-15430)

De testmanager is verantwoordelijk voor het op een juiste manier uitvoeren van een ketenintegratietest, GAT en alle bijbehorende testen rondom autorisatie, privacy en beveiliging. Uiteraard zal dit plaatsvinden ism de daartoe aangewezen afdelingen binnen Eneco (daar waar nodig).  De testmethodiek die gevolgd gaat worden zal worden aanbevolen door de testmanager. Het gehele testtraject end to end is in scope van de opdracht van de testmanager. Denk hierbij o.a. aan:Opzetten van het testteamMethodiek van testenTestrapportagesTestscenario’s opstellenTestomgeving en data realiserenEtc. Uiteraard beperkt de rol zich niet tot het hier beschrevene, maar zal in samenspraak de exacte scope worden vastgesteld  
staffing groep
23-04-2018 00:00