Deel Projectleider Telefonie

 De verbinding leggen tussen de gebruiker, directie Dienstverlenen, Bedrijfsvoering (IV) en de betrokken leveranciers (SSC-I en SSC-ICT). Stelt voorafgaand aan de opdracht een heldere projectdefinitie en maakt resultaatafspraken. Nulmeting van het huidige gebruik van de telefooncentrale (IND breed en callcenter specifiek). Inventarisatie van de (functionele) behoefte bij gebruikers en management. Op basis van de inventarisatiefase de doelen voor de ontwerpfase bepalen, waaronder beleid opstellen, architectuur qua functionaliteit en techniek (laten) opstellen en borgen. Realiseren van quick wins die zorgen voor een verbeterde bereikbaarheid (IND breed en callcenter specifiek). Bijvoorbeeld door de introductie van een keuzemenu voor telefonie. Realiseren van een flexibele telefonie oplossing voor Call center agents dmv softphone met ACD functies en inzicht in callcentermanagementinformatie via applicatie op de laptop. Opstellen van een advies en implementatieplan met betrekking tot bereikbaarheid en telefoniediensten. Leiding geven aan de uitvoering van het implementatieplan. Realiseren van dit beleid op basis van huidige dienstverleningscontracten en eventuele aanvullingen/aanpassingen hierop. Afstemming met de verschillende dienstverleners, met name over communicatiemiddelen en infrastructuur. Afstemming met de gebruikersorganisatie over producten, diensten en transitie. Bewaken dat wordt voldaan aan de geldende beveiligingsvoorschriften en het V&J aansluitbeleid. Aansturen en coördineren van complex multidisciplinaire besluitvormingsprocessen en op diverse activiteiten in nauw overleg met de programmamanager en de projectleiders. Verantwoording afleggen aan de projectleider ICT en programmamanager. In staat om de Projectleider ICT te vervangen. Initiëren en voorzitten van diverse overleggen. Opstellen van project- en testplannen, bewaken van de voortgang en stemt dit af met de programmamanager, de ICT manager en tactisch manager Particulier. Signaleren van factoren die bedreigend zijn voor de continuïteit en/of de kwaliteit van het project en onderneemt actie ter voorkoming en beheersing van deze risico`s.
staffing groep
24-04-2018 00:00