Projectleider Ontwikkeltrajecten Overheid per direct - Den Haag, Zuid Holland

Voor onze opdrachtgever zoeken wij de volgende kandidaat :   Functienaam :    Projectleider Ontwikkeltrajecten Overheid per direct    (M / V)   Wij zoeken een Projectleider Ontwikkeltrajecten (afgeronde WO opleiding [diploma] in de richting van Bedrijfskunde/Bestuurskunde is een harde Eis !) Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in Projectmanagement (Adviesvaardigheden, informatiemanagement) en aantoonbare werkervaring met een gelijkwaardige organisatie binnen of in opdracht van de (Rijks)OVERHEID, zijn ook harde functie eisen !  Werklocatie        :       Den Haag , (Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL)   Geplande start    :      7 mei         (ZSM uw reactie, zie snelle afronding selectieperiode)             Verwachte duur   :     Minimaal 8 maanden          (optie op verlengingen tot eind 2019 !)   Uren per week     :    36  uur               (verdeeld over 5 dagen per week)   Indicatie bruto max. maandsalaris bedraagt 9.500,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM tbv 9.500 Euro is inclusief 8 % vakantiegeld en ook inclusief betaalde vakantiedagen.  Exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km of per 1ste klas OV  OF (indicatie max.)  75,-- Euro per uur voor een ZPP’er. All-in, Excl. btw   H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.  Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in weeknr. 17 (23 t/m 29 april) , ontvangen wij gaarne ZSM uw CV !  Note !    Selectiegesprekken zijn reeds ingepland op vrijdag 4 mei. Gelieve hier rekening mee te houden.  Opdrachtgever :   De divisie Regie & expertise (R&E) vervult een sleutelrol in de nieuwe werkwijze van de NVWA. Zowel voor efficiënt procesgericht en uniform werken als voor effectief  kennisgedreven, ketengericht en risicogericht werken heeft deze divisie belangrijke taken. R&E heeft de verantwoordelijkheid om zodanig regie te voeren op de operatie van de NVWA dat de organisatie de geformuleerde doelstellingen voor het toezicht weet te realiseren. Dit vergt een zeer goede kennispositie en een sterk organiserend vermogen. R&E houdt zich daartoe bezig met alle werkzaamheden van en naar interne (NVWA) en externe stakeholders. R&E is tevens de gesprekspartner voor de divisie Strategie (afdeling PBZ) waar het gaat om bijdragen vanuit de inhoud aan politiek-bestuurlijke stukken, discussies, advisering etc.   R&E omvat vier afdelingen te weten: de afdeling Regie, de afdeling Expertise, de afdeling Incident- & crisisbeheersing en de afdeling Proces- & productontwikkeling.   De samenwerking tussen de afdelingen van R&E is intens en gericht op het laten functioneren van de NVWA. Het divisiehoofd R&E stuurt hier op. Daarnaast is er intensieve samenwerking met de directie Strategie en met de directie Keuren. De functionarissen Chief Veterinary Inspector (CVI) en Director NPPO, hebben een formele status in het toezichtsveld. Een herkenbare en zichtbare positionering binnen de NVWA is daarom ook voor de internationale rol en contacten van belang. Hun rol kan bovendien directie- en afdelingsoverstijgend zijn in hun inhoudelijke advisering zowel als in de regierol die zij hebben bij incidenten en crises. Beide functionarissen maken deel uit van het MT R&E en kunnen eventueel tevens een leidinggevende rol voor één van de organisatieonderdelen vervullen.   De projectleider die wij zoeken komt te werken binnen twee organisatieonderdelen van de divisie R&E, te weten team Front (van de afdeling Regie) en afdeling Expertise. Het projectteam moet nog geformeerd worden, dit zal bestaan uit medewerkers vanuit deze twee organisatie onderdelen.  Taken en verantwoordelijkheden  Het opstellen en bewaken van:een passende projectscope,te ontwikkelen producten,de projectplanning. Werven en aansturen van projectmedewerkers Kostenbewust Beheersen van tijd en budget Zorgdragen en bewaken van kwaliteit Onderhouden van noodzakelijke contacten Rapporteren en adviseren aan de projecteigenaren   Harde functie eisen en wensen:  Opleiding :  Afgeronde WO opleiding (diploma) in de richting van Bedrijfskunde/ Bestuurskunde EIS ! Aanvullende PL/PM opleiding(en) / cursus(sen) is ook een eis ! Werkervaring eisen :  Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in Projectmanagement (Adviesvaardigheden, informatiemanagement), is een EIS ! Aantoonbare werkervaring met gelijkwaardige organisatie binnen of in opdracht van de (Rijks)OVERHEID, is een EIS ! Affiniteit met informatie- en datamanagement en procesbesturing, is een wens. - Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  ! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.   Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal met een korte motivatie waarom u denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.  
temployeenet
24-04-2018 11:03