Projectleider

Als Projectleider geef je in samenwerking met de opdrachtgever op professionele wijze leiding aan projecten. De projecten spelen op het snijvlak van Business en IT, waarbij de Business de rol van opdrachtgever heeft. Je spreekt daarom de taal van beide werelden en weet deze te verbinden. In de projecten wordt multidisciplinair samengewerkt met collega’s van de betrokken afdelingen. RCN gebruikt Prince2 voor projectbesturing. Je kerntaak is het behalen van de afgesproken projectdoelstellingen binnen tijd en budget.Werkzaamheden:• Het opstellen, afstemmen en bewaken van projectplannen.• Budgettaire bewaking van de projecten.• Het zorgdragen dat het project bijdraagt aan de organisatie brede doelstellingen.• Je organiseert stuurgroep bijeenkomsten en bent hiervan de voorzitter.• Je organiseert projectgroep bijeenkomsten en bent hiervan de voorzitter.• Het voorbereiden van agenda’s en stukken voor ten behoeve van de stuurgroep/projectgroep.• Je zorgt voor een breed intern draagvlak (klanten, interne collega’s, eindgebruikers).• Je communiceert over de voortgang van projecten.• Het verzorgen van trainingen.• Het organiseren van een klankbordgroep en deze voorzitten.• De afhankelijkheid met andere projecten bewaken.
staffing groep
24-04-2018 00:00