Projectsecretaris / Ondersteuner

Als ICT-projectsecretaris ondersteun je de projectleider en het projectteam in administratief en inhoudelijk opzicht. Je voert verschillende administratieve en coördinatie taken uit voor deze projecten, zoals agendabeheer, verslaglegging, het bewaken van afspraken, opzetten en beheren van projectdossier en daaraan gerelateerde versiebeheer van documenten, beheren van projectvoortgang, beheren van contracten, opzetten en beheren van de projectplanning, opzetten en beheren van projectrisico’s en -issues. Inhoudelijke taken bestaan uit bijdragen aan totstandkoming van beleid en bijdragen aan projectvoortgangsrapportage. Je maakt deel uit van een projectteam en rapporteert aan de projectleider. Als projectteamlid voer je de taken uit die met deze projecten samenhangen.Werkzaamheden• Het opzetten van een documentatiesysteem voor projecten en zorgdragen voor projectdocumentatie en –archief;• Het voeren van de projectadministratie;• Het genereren van informatie uit de projectadministratie;• Het bewaken van de kwaliteit van de projectadministratie;• Het administratief overdragen van het project aan de staande organisatie;• Het plannen van de werkzaamheden en bewaken van de tijdigheid van oplevering van (tussen)producten;• Het registreren en bewaken van budgetten.
staffing groep
24-04-2018 00:00