Senior Data analist (specialist)

Als tijdelijke vervanging van een medewerker die met zwangerschapsverlof gaat, zijn we op zoek naar een senior data analyse met een breed aandachts- en interesse gebied die meerdere rollen kan vervullen. Reizen naar andere werklocaties kan gevraagd worden. Hoofdstandplaats is Den Bosch. De volgende rollen behoren tot de functie:1. Datamanagement Professional vanuit Klant & Markt De opdrachtgever is bezig met het inrichten van de integrale Datamanagement. Je vertegenwoordigt hierbij als Senior Data specialist de afdeling k&m in het centrale team van Datamanagement. Als Datamanagement Professional k&m ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:- Uitdragen van de noodzaak voor datamanagement in de organisatie;- Bewaak het belang van de afdeling in het centrale team;- Ondersteun en begeleid de afdeling bij de implementatie van Datamanagement- Bewaakt en overziet het domein-overstijgende belang van Datamanagement;- Ondersteun de afdeling bij het opstellen van KPIs;- Ondersteun bij beoordelen, goedkeuren en prioriteren van data kwaliteit issues en data vereisten;- Begeleiden van het data kwaliteit verbeteringsproces;- Ondersteunt bij het bepalen en bewaken data beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV&P-classificatie);- Zorgen voor kennis opbouw, uitwisseling en borging op gebied van datamanagement binnen de organisatie; 2. Coördinator/Expert op het gebied van netverlies en marktfaciliteringsprocessenVanuit deze rol bied je support aan de afdeling Marktfacilitering. Je bent een expert op het gebied van netverlies en de processen die gerelateerd zijn aan het netverlies.Je bent in staat om snel en adequaat te reageren op vraagstukken omtrent dit onderwerp en geef advies hierop. 3. Procesmanagement expertAls procesmanagement expert ben je op de hoogte van de technologische ontwikkelingen in de markt en vertaalt deze naar kansen op het gebied van procesmanagement. Je werkt ketenoverstijgend en bent in staat om deze ontwikkelingen te vertalen naar de gewenste (nieuwe) processen binnen de opdrachtgever en weet de juiste mensen bij elkaar te brengen.Je bent in staat de mensen mee te krijgen met de verandering en hebt implementatiekracht.Manager Business Support is jouw directe leidinggevende. Afhankelijk van de rol die je vervult, rapporteer je aan meerdere belanghebbende. Je werkt nauw samen met andere Datamanagement professionals en collega’s van meerdere afdelingen en onderhoud contact met meerdere stakeholders.
staffing groep
17-10-2018 00:00