Manager Projectbeheersing NTR - Utrecht

HerCor BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Manager Projectbeheersing NTRStartdatum: 3-12-2018Einddatum: 3-12-2019Optie: ja, 3 x 1 jaarUren per week: 32Locatie: UtrechtDe afdeling Openbaar Vervoer (OV) staat voor een professioneel openbaar vervoer binnen de provincie Utrecht. Jaarlijks vervoeren we ruim 50 miljoen reizigers. De afdeling is nog volop in beweging door de samenvoeging van bestaande en nieuwe taken op het gebied van Openbaar Vervoer en de doorontwikkeling van het OV-trambedrijf.De teamsOm de toenemende stroom in reizigers in goede banen te leiden, werkt het trambedrijf van de afdeling OV aan een toekomst vast openbaar vervoersysteem. De afdeling, bestaande uit de teams Assetmanagement, Projecten en OV-exploitatie, is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de tram(infra)structuur, de realisatie van OV projecten en het concessiebeheer van de exploitatie van het gehele openbaar vervoerssysteem van de provincie Utrecht (bus, tram en regiotaxi).De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid op de provinciale wegen. Het nieuw gevormde domein mobiliteit behelst de werkgebieden mobiliteit, OV en Wegen. Je komt te werken binnen het onderdeel OV projecten waar de voor OV relevante projecten zijn ondergebracht. De projecten komen tot stand in goede samenwerking met het onderdeel Asset Management (Regiotram Utrecht).Wat ga je doenJe bent werkzaam als senior Manager Projectbeheersing (MPB) voor het project Nieuwe Tramremise (NTR). Het project NTR is nu in de cruciale fase de bouwkundige werkzaamheden worden begin 2019 afgerond en de inrichting van de specialistische werkplaatssystemen gaat daarna plaatsvinden. In het 2e kwartaal van 2019 gaat de Uithoflijn in exploitatie, het materieel dient dan in de NTR onderhouden te kunnen worden. Het project wordt onder een hoge tijdsdruk tot stand gebracht en kent veel risico’s. Raakvlakken dienen continu in de gaten te worden gehouden, beheersmaatregelen en scenario’s worden ontwikkeld en dienen afgewogen te worden. De senior manager Projectbeheersing speelt daarin een cruciale en richtinggevende rol. Daardoor is er veel aandacht nodig voor projectbeheersing. Ingebruikname van de NTR is in Q3-2019. Afrondende werkzaamheden m.b.t. de terreininrichting lopen door tot Q1 2020. Na verwachting zal decharge NTR plaatsvinden Q2 2020.Je bent verantwoordelijk voor de aspecten scope, tijd, geld, risico, planning, informatie en documentatie in de nog komende fases van het project. Het is jouw taak om deze aspecten goed in te vullen. Je maakt analyses op de verschillende projectbeheersingsaspecten en de samenhang daartussen. Je schept voor de projectmanager en het projectteam helderheid in de raakvlakken tussen de projecten. Je levert stuurinformatie aan de hand waarvan het (project)management kan (bij)sturen. Je geeft leiding aan het team projectbeheersing.Door de omvang van de projectenportfolio van het domein Mobiliteit, is de komende drie tot vier jaar extra capaciteit voor projectbeheersing ingekocht. Hiervoor is middels aanbesteding een raamovereenkomst afgesloten.Het is cruciaal dat je het einddoel van het project (een werkend tram vervoerssysteem) begrijpt.Je bent binnen het project aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het projectbeheersingsteam (waarin de rollen risicomanagement, planningsmanagement, informatiemanagement, financieel management, etc. zijn gevat). Samen met je team geef je binnen het project NTR invulling aan projectbeheersing.Je hebt o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden:· Aansturen projectbeheersingsteam en het beheersen van raakvlakken tussen de specialismen binnen de discipline projectbeheersing,· Het doen beheersen van kostenraming, planning, scope en risico’s van het project,· Het integraal samenbrengen van alle projectbeheersing aspecten,· Analyses uitvoeren op basis van integrale inzichten,· De informatiebeheersing en financiële supervisie van het project,· De scope en opdrachten van de projecten te bewaken en wijzigingsprocedures te begeleiden,· Opstellen/ actueel houden van het projectplan,· Opstellen faseovergangsdocumenten.· (Doen) toetsen van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem en de interne processen van het project,· Het in beeld brengen van risico’s op projectniveau (tijd, geld, scope etc.), hierbij speciale aandacht voor risico’s op basis van de raakvlakken en de tram- en spoorsystemen,· Opstellen van voortgangsrapportages,· Een klankbord bieden voor de IPM rolhouders en de opdrachtgever,· Adviseren ontvangen offertes, VtW’s, termijnen,· Verwerken van verplichtingen, PV’s in het administratief financieel systeem,· Het doen evalueren en afwegen van beheersmaatregelen en scenario’s op risico’s, kosten, etc.· Het afronden van projecten en het verkrijgen van decharge op alle aspecten van projectbeheersing incl. dossieroverdracht etc.· Heeft collegiale afstemming met de MPB’s van andere OV projecten en draagt bij aan het verder ontwikkelen van de verslaglegging en voortgangrapportages,· Het waarnemen van andere MPB’s indien noodzakelijk.Aanvraag eisen :Technisch, bedrijfskundig of financiële opleiding op HBO of Academisch niveauMinimaal 5 jaar ervaring met het als manager projectbeheersing aansturen van het projectbeheersingsteam.Gedurende minimaal één jaar ervaring als manager projectbeheersing met één project in de uitvoeringsfase met een minimum grootte van € 20 miljoen (contractwaarde ON)Ervaring op minimaal 3 projecten met het IPM model.Minimaal 1 jaar ervaring met projectbeheersing bij projecten in tram- en/ of spoorsystemen.Ervaring met het afronden van een project > € 10 mln. en het verkrijgen van decharge op alle aspecten van projectbeheersing incl. dossieroverdracht etc.Ervaring met het werken in teams met het IPM-modelKeuzemogelijkheden· 8 jaar of langer (100 Punten)· Tussen de 4 jaar en 8 jaar (50 Punten)Gewerkt met zowel STABU(UAV) en geïntegreerde contractvormen (UAV-GC)· Ja (100 Punten)Ervaring met projectbeheersing gedurende de realisatiefase van projectenKeuzemogelijkheden· 4 jaar of langer (100 Punten)· Tussen de 2 jaar en 4 jaar (50 Punten)Ervaring met project met meerdere opdrachtnemers (met opdrachtwaarde van minimaal € 3 mln. per opdrachtnemer) in de realisatiefase.· Ja (100 Punten)Ervaring met projectbeheersing bij een onderhoudswerkplaats· Ja (100 Punten)Ervaring met projectbeheersing bij projecten in tram- en/ of spoorsystemenKeuzemogelijkheden· 4 jaar of langer (100 Punten)· Tussen de 2 jaar en 4 jaar (50 Punten)Persoonlijke eigenschappen• Overtuigingskracht; Initiatiefrijk• Standvastig resultaatgericht• Organisatiebewustzijn politieke sensitiviteit• Onafhankelijk opstellen binnen projectteam en lijnorganisatiemet behoud van goede relatieVaardigheden• Leiding geven plannen en organiseren• Kostenbewust handelen• Opstellen van rapportages en het voeren van “challengegesprekken” op (project)organisatie- en op politiek bestuurlijk niveau• Afronden project en verkrijgen decharge(inclusief overdrachtsdossier) opprojectbeheersingsaspecten Waarbij vaardigheden opgedaanbij meerdere projecten een pré is• Ervaring met project met meerdere opdrachtnemers inde realisatiefase Ervaring met een groter project en/of ervaringmet meer of meerdere type opdrachtnemers is een pré• Kennis• Kennis met betrekking tot projectbeheersing en het aansturenvan een projectbeheersingsteam• Kennis met meerdere contractvormen zoals UAV-GC STABURAW DNR contracten Kennis van meerdere type(bouw)contracten is een pré Kennis kan opgedaan zijn doormiddel van theoretische vorming of praktijkervaring waarbijde combinatie als pré wordt gezien• Kennis van safety processen Kennis kan opgedaan zijn doormiddel van theoretische vorming of praktijkervaring waarbijde combinatie als pré wordt gezien Aanvullend hierop isde combinatie met een onderhoudswerkplaats ook een pré is• Kennis van de beheersing van de aspecten scope tijd geldrisico planning informatie, en documentatie Waarbijlangere integrale (combinatie van alle aspecten)praktijkervaring tijdens de uitvoeringsfase een pré isAanvraag sluit op 30-10-om 11:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 1810(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150[email protected]of klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
19-10-2018 12:00