Systeem specialist

Voor het team Techniek van het OCW VDI project zoeken we een systeemontwerper c.q. specialist op het gebied van Microsoft Exchange 2010 en 2016 en Skype for Business 2015. Skype for Business 2015 wordt gebruikt op de VDI W7 virtuele werkplek die wordt benaderd op een Windows 10 laptop.De Windows 10 Laptop wordt gemanaged door VMWare Workspace One. Het team Techniek maakt de technische producten voor een virtuele werkplek voor OCW. Samen met het team zorg je binnen afgesproken kaders dat de meegegeven doelstellingen gehaald worden. Je doet dit op een Agile werkwijze binnen een Prince2 gedreven project. Je maakt samen met het team werkplek diensten het ontwerp van Skype for Business in relatie tot Exchange. Je implementeert dit binnen de kaders van de Project Start Architectuur en de Solution Architectuur van DUO. Daarbij stem je de ontwerpkeuzes en configraties af met architectuur, systeem, storage, netwerk en security specialisten. De kennis moet worden overgedragen naar beheerders en er is een overlappende periode waarbinnen aan de DUO beheerders de kennis moet worden overgedragen.Achtergrond opdracht:Binnen het ministerie van OCW wordt op dit moment door DUO een werkplek op basis van VDI technologie gebouwd die ook door DUO beheerd gaat worden. Deze werkplek moet worden uitgerold bij alle dienstonderdelen van OCW. DUO heeft een 4 teams ingericht om de werkplek en uitrol voor te bereiden. Deze teams zijn: Team Techniek, Team Packaging, Team Service Setup en Team Werkplek Uitrol. Na de voorbereiding zal de daadwerkelijk uitrol gaan plaatsvinden en worden de gebruikers overgezet naar de nieuwe werkplek. DUO werkt samen met een latende leverancier en met de dienstonderdelen van OCW waar de werkplek zal worden uitgerold.
staffing groep
19-10-2018 00:00