Programmasecretaris

Het team Netwerk & Datacenter (N&D) is verantwoordelijk voor het beheer van alle Cloud en Non-Cloud infrastructuur binnen DICTU. Hiernaast levert N&D resources aan projecten voor het ontwikkelen en implementeren van innovaties en verbeteringen. Alle projecten binnen N&D zijn onderdeel van het Programma Netwerk & Datacenter. Als Project Management Officer (PMO) van het Programma Netwerk & Datacenter sta je aan de basis van het succesvol laten verlopen van het programma. Als PMO’er lever je ondersteuning aan de totale project- of programmabesturing. Je houdt hierbij overzicht over de business case, de planningen, voortgang, kwaliteit, financiën, resources en risico’s. Je bent de spil in een project en het centrale aanspreekpunt. Zelfs onder stressvolle omstandigheden weet je alert en professioneel te handelen.Achtergrond opdrachtBinnen het programma N&D zoeken we een enthousiast gedreven project management officer die de programma manager N&D ondersteunt middels de volgende activiteiten:Je bent sparringpartner van de project- / of programmamanagerJe biedt ondersteuning aan de N&D organisatie door middel van organisatorische en adviserende werkzaamhedenJe verzorgt in samenspraak met de programma manager voortgangs- / maandrapportagesJe verzorgt de communicatie richting teamleden, stakeholders en externe contactpersonen- Je organiseert en fungeert als aanspreekpunt voor bijeenkomsten t.b.v. het project of programmaJe draagt zorg voor de ontwikkeling van standaarden, templates en procesbeschrijvingenJe bent verantwoordelijk voor de (financiële) administratie
staffing groep
22-10-2018 00:00