Informatie analist

RvIG is op zoek naar een informatieanalist voor het in kaart brengen van de functionele behoeften, het informatiemodel (gericht op de informatie m.b.t. het project) en het definiëren / specificeren van requirements voor de te ontwikkelen applicaties of wijzigingen op bestaande applicaties voor genoemde projecten. Je onderzoekt samen met architecten en de business of de gevraagde ontwikkeling past in de architectuur en het automatiseringslandschap, en zorgt voor inzicht en draagvlak bij de business voor de uiteindelijke keuzes. Daarnaast vervul je de uitdagende en essentiële rol als intermediair tussen de business en de applicatieontwikkeling, waarbij je in een Agile-omgeving samen met de productowner een overzichtelijke en gestructureerde product backlog met PBI’s (product backlog items) tot stand brengt. Deze product backlog beschrijft niet alleen als requirements de bedrijfsbehoefte, maar zorgt ook voor detaillering van deze PBI’s in oplossingsrichtingen die gedragen worden door de business. Dat wil zeggen met voor de business begrijpbare acceptatiecriteria en kwantificeerbaar middels schattingen. Verder draag je ook zorg voor de succesvolle overdracht van de uitgekristalliseerde PBI’s naar het niveau van "sprint ready" voor de leverancier van RvIG voor de applicatieontwikkeling. Tenslotte draag je op het vlak van het Agile en het systeemontwikkelproces zorg voor begeleiding van de business  (productowners).
staffing groep
23-10-2018 00:00