Senior projectmanager SAP-projecten

Managen van de projectmatige introductie van producten en diensten en het inregelen van beheer:•Managen van projecten met als doel nieuwe of aangepaste producten en diensten te introduceren;•Zorg dragen voor introductie van beheer (registratie en administratie) van ICT diensten.Sturen op en rapporteren over project beheersaspecten:•Analyseren van - en sturen op project beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico;•Rapporteren over projectvoortgang. Managen van project risico's en exceptions:•Identificeren en managen van project risico's;•Managen van project exceptions.Bewaken van de samenhang en onderlinge afhankelijkheid tussen de projecten, het managen van projectprogramma’s uitgevoerd door service providers:•Besturen van projectprogramma’s;•Besturen van meerdere projecten, ondergebracht bij service providers;•Inzichtelijk maken van afhankelijkheden tussen projecten, en met de bestaande dienstverlening;•Analyseren en oplossen van issues m.b.t. afhankelijkheden.Zorgen dat de projecten in lijn zijn en blijven met de IT planning:•Inzichtelijke maken van individuele project afwijkingen t.o.v. de IT planning;•Issues registreren in geval van geconstateerde afwijkingen, en deze issues oplossen;•Analyseren van de impact van de afwijkingen en adviseren over de besluitvorming. De Senior Projectmanager is binnen IS verantwoordelijk voor de correcte en tijdige samenstelling, opbouw en introductie van ICT producten en diensten. Met als doel de eindgebruikers optimaal te ondersteunen met een passende first time right oplossing. De Senior Projectmanager zorgt voor correcte levering en inregeling van het onderhoud van product of dienst. De Senior Projectmanager is succesvol als hij diensten implementeert tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding, en in staat is om projectmatig meerdere producten of diensten, die geleverd worden door externe leveranciers, tegelijkertijd te besturen binnen de overeengekomen tijd, kwaliteit en budget.  
staffing groep
23-10-2018 00:00