Agile Coach Douane

De Agile coach heeft als opdracht om de IV-Keten Douane vanuit Agile perspectief te ondersteunen in het werkend krijgen van de in het Koersplan beschreven structuur, besturing, werkwijze en capaciteiten. Met dat doel wordt de Agile coach gevraagd om op alle niveaus in de organisatie de sleutelfiguren te ‘spiegelen’ op hun gedrag, te adviseren in het vormgeven van hun werkzaamheden, en te helpen bij het ontwikkelen van de daarvoor benodigde vaardigheden. De Agile coach vervult deze rol onder meer voor plv. Regiodirecteuren (business owners), de directie van de IV-Keten Douane, ketenteams, product owners, competentiemanagers en scrummasters. De Agile coach stemt de te bereiken doelen af met de directie van de IV-Keten Douane en kiest in onderling overleg de daarvoor meest geschikte interventies.Achtergrond opdrachtDe IV-Keten Douane is verantwoordelijk voor ontwikkeling en continuïteit van de IT-voorzieningen die ondersteunend zijn aan het primair proces van Douane. Enkele jaren geleden is een veranderproces ingezet dat heeft geleid tot een nieuwe organisatie- en werkvorm, gebruikmakend van Agile inzichten en methoden, onder meer Scrum. Deze transitie heeft als consequentie dat medewerkers op alle niveaus in de organisatie andere werkwijzen en het bijbehorend gedrag moeten ontwikkelen. Om deze ontwikkeling zowel op individueel niveau als systemisch werkzaam te krijgen, maakt de IV-Keten Douane gebruik van expertise op het gebied van Agile coaching.
staffing groep
24-10-2018 00:00