Technisch Projectleider End Point Security

Dit project heeft als doel om de uitrol te faciliteren van een End Point Security (EPS) oplossing bij onze klant.Bescherming verhogen van digitale devices en services door de uitrol van een nieuwe EPS oplossing.Minimaliseren van de impact in geval van een outbreak.Meer inzicht krijgen in de potentiele bedreigingen.Verbetering van de rapportage.Meer inzicht krijgen om in vroegtijdige stadia verdachte gevallen te isoleren en vervolgens te analyseren  De EPS project leider zal betrokken zijn bij de start van dit project en daarin de verantwoordelijkheid hebben over de planning, kwaliteit en uitvoering van de werkzaamheden:opstellen planning werkzaamheden,toezicht houden op uitvoering, voortgang en bewaken van gestelde tijdslijnen,bewaken van de gestelde kwaliteit,organiseren van technische meetings met teamleden,plannen en bewaken van levering producten,rapportages maken op voortgang, planning, kosten en kwaliteit,deelnemen aan project overleg,rapporteert op week basis aan de Project Manager.
staffing groep
25-10-2018 00:00