Medewerker grondzaken

Wat ga je doen? In de functie van Medewerker Grondzaken ben je werkzaam binnen het publiekrechtelijk stuk van de afdeling en de juridische controle bij oplevering. Je beheert en borgt de eigendommen van de klant. Je taken zijn onder anderen het lezen en begrijpen van een tracé in relatie met de kadastrale ondergrond en het aanvragen van correcte vergunningen bij de juiste instanties (gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschappen enz.) Ook voer je controle uit en beoordeel je of er conform vergunning of notariële akte is uitgevoerd. Hierbij voer je de noodzakelijke administratieve handelingen uit zodat over jaren nog kan worden teruggevonden welke ligrechten de klant heeft en wat haar eigendommen zijn.Door jouw werk krijgen je collega’s de juiste informatie en draag je zorg voor de kwaliteit van opgeleverde projectdossiers, conform de standaarden van de afdeling. In jouw rol werk je intensief samen met projectleiders en projectcoördinatoren binnen de A&V keten. Gezien de energietransitie wordt jouw rol aan de voorkant van de keten belangrijker zodat het beheer aan de achterkant van de keten wordt geborgd. Hiervoor moet je dan ook in staat zijn om onder andere gesprekken te leiden (intern maar ook extern, bijvoorbeeld met diverse publiek instanties), Ook durf je mensen aan te spreken op zowel werkinhoudelijk zaken als op houding & gedrag, en ben je in staat om trends te signaleren en daar zelfstandig op te reageren.Wij zoeken een proactieve en enthousiaste medewerker die in staat is snel te kunnen schakelen, secuur werkt, mensen durft aan te spreken en in staat is om oplossingen te vinden voor bestaande of nieuwe uitdagingen.    
staffing groep
26-10-2018 00:00