Monitoring specialisten 2 FTE

Het team Netwerk & Datacenter (N&D) is verantwoordelijk voor het beheer van alle Cloud en Non-Cloud infrastructuur binnen DICTU. Hiernaast levert N&D resources aan projecten voor het ontwikkelen en implementeren van innovaties en verbeteringen. Alle projecten binnen N&D zijn onderdeel van het Programma Netwerk & Datacenter. Als monitoring specialist van het Programma Netwerk & Datacenter sta je aan de basis van het succesvol laten verlopen van de inrichting van monitoring voor alle primaire infrastructuur (zoals firewalls, loadbalancers, netwerkcomponenten, compute, storage) binnen DICTU. Je hebt een sterke achtergrond in generieke infrastructuur, specialistische kennis van (keten)monitoring en hebt een brede kijk op de best-practices in de markt. Je adviseert de management over de te nemen stappen en bent in staat om deze met het beheerteam ook door te voeren.Achtergrond opdrachtBinnen het programma N&D zoeken we twee enthousiaste en gedreven monitoring specialisten die de beheerteams ondersteunen middels de volgende activiteiten:Je bent sparringpartner van de project- / of programmamanager- Je biedt ondersteuning aan de N&D organisatie door middel van technisch advies op het gebied van (keten)monitoring, de inrichting ervan en het uitfaseren van bestaande toolingJe helpt om de nieuwe monitoringomgeving te borgen in de organisatie middels kennisoverdracht
staffing groep
26-10-2018 00:00