System Engineer Security Tooling

De Belastingdienst maakt gebruik van de zg identity bridge waarmee gebruikers geauthenticeerd worden voor toegang tot diverse toepassingen. De bridge is gebouwd rond het product Ping Federate. Het is de bedoeling de bridge breder in te gaan zetten ook voor niet Belastingdienst partijen. Daartoe wordt binnenkort een pilot uitgevoerd. Om deze pilot te realiseren en vervolgens te ondersteunen is meer capaciteit nodig. Binnen deze opdracht ga je dan ook :• Ontwerpen en realiseren van de pilotconfiguratie• Opbouwen van deze omgeving• Testen van de omgeving• Tijdens uitvoering van de pilot de diverse beheerprocessen uitvoeren zoals incidenten oplossen, changes doorvoeren, zorgen voor de gewenste beschikbaarheid enz.Achtergrond opdrachtSecurity tooling is binnen DCS verantwoordelijk voor het voortbrengen en onderhouden van afdelingsoverstijgende Security Tooling zoals DirX, Splunk, IMS, CKMS, FIM (Federated Identity Management) en VS (Vulnerability Scanning).
staffing groep
26-10-2018 00:00