Medior .NET developer met ervaring in het uitdenken van architectuur