Senior Informatieanalist

In het kader van het programma verbeteren van het Reisdocumentenstelsel (VRS) is op dit moment behoefte aan een senior informatieanalist voor het opstellen van programma’s van eisen (PVE). Deze persoon ondersteunt het programmateam VRS vanuit verschillende invalshoeken welke sterk afhankelijk zijn van het object en de wijze waarop tot realisatie wordt gekomen. Invalshoek daarbij kan zijn een “klassieke” aanpak waarbij we gebruik maken van bestaande concepten of een bestaand traditioneel programma van eisen (PVE). In andere gevallen wordt gekozen voor een nieuw PVE op basis van requirements of op een meer modernere manier op basis van een backlog en Agile ontwikkeling. De senior informatieanalist is op beide gebieden bekend en heeft aantoonbare ervaring op deze vlakken. De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen bestaan uit:Het in kaart brengen van de stakeholders en hun requirements via een Agile wijze of meer klassiek georiënteerd;Het uitvoeren van informatieanalyses / functionele decomposities;Het vertalen van de behoefte van de stakeholders in een functioneel ontwerp, procesbeschrijvingen of een backlog (storymap);Het opstellen van programma’s van eisen naar aanleiding van de bovengenoemde methode
staffing groep
29-10-2018 00:00