Architect

De Software Architect, hierna te benoemen als Architect, is onderdeel van het scrumteam applicatiebeheer & -ontwikkeling "Java-2" dat ondermeer is ingericht voor de applicaties RNI. De Architect richt zich op het verbeteren vernieuwen van en adviseren over de applicatie RNI. Daarnaast wordt zijn/haar kennis ook aangewend binnen het team Java-1 en dan met name voor het GBA domein.De Architect fucntioneerd binnen het Scrum team RNI dat bestaat uit collega applicatiebeheerders, testers, de scrummaster en de product owner.De belangrijkste taken van de Architect zijn:-Het afstemmen en bewaken van de architectuur met functioneel- en technisch beheer;- Het ondersteunen van technisch beheer bij het in productie nemen van releases;- Het adviseren en ondersteunen van de klant (RVIG) bij het doorvoeren van wijzigingen;- Het adviseren van technisch beheer bij de inrichting en uitvoeren van technisch applicatiebeheerAchtergrond opdrachtDe werkzaamheden worden conform de Scrum-methode in nauw overleg tussen RVIG (functioneel beheer, product owner, functioneel testen) en DICTU (applicatiebeheer en testen voor oplevering) uitgevoerd.Bij de werkzaamheden wordt Architect actief betrokken en wordt actief aandacht besteed aan het in beheer nemen van projecten. Dit is de eerste fase om de dienstverlening door te ontwikkelen naar de DEVOPS manier van werken.Om de opdracht uit te kunnen voeren is gedegen kennis en vaardigheden nodig van: Java, build definitions, source control, code reviews , Postgressql, Testing, unit tests, Automatische regressie tests (ART), systeem testsTevens is kennis en ervaring met de volgende tools relevant:Jira, TopDesk, TestX, Angular, Jenkins, GitLab
staffing groep
12-11-2018 00:00