Interim manager

De Interim manager van TSC is integraal verantwoordelijk voor het aansturen van de TSC organisatie met ca 100 eigen fte en ca 60 fte die deels centraal en deels decentraal gestationeerd zijn. Hij (of zij) wordt daarbij terzijde gestaan door drie teammanagers met ieder een eigen team. De Interim manager rapporteert aan het hoofd Business Services.Het TSC is in transitie van een centrale naar een deels decentrale organisatie, en van watervaltesten naar agile testen in teams. Deze beweging leidt tot grote veranderingen. De beoogde Interim manager moet hier goed mee om kunnen gaan en sturing aan het veranderingsproces kunnen geven, in een inhoudelijke maar ook politieke omgeving.In de beoogde toekomstige situatie zal • TSC de testmedewerkers voor voortbrengingstesten stationeren bij de decentrale IVafdelingen. TSC blijft verantwoordelijk voor vakinhoudelijke ondersteuning.• TSC zelf centraal stabiliteitstesten uitvoeren, met name op gebied van security, performance en keten, en de beheergerichte testen PAT en BAT.• TSC coördineren voor test-innovatie, test-automatisering, beheer van testtools (waaronder testomgevingen) en standaarden.• TSC regie voeren op de inhuur van externe testcapaciteit .• TSC de vakontwikkeling “Testen” leiden.De Interim manager moet ervoor zorgdragen dat zijn TSC-organisatie door testen de kwaliteit van de software verhoogt, breed IT-risico’s identificeert, op de wensen van de klanten (i.c. de divisies) inspeelt, efficiënt en daardoor kosteneffectief opereert. Om hierin te kunnen slagen moet de Interim manager in staat zijn inhoudelijk en menselijk over testprocessen en –activiteiten te communiceren en medewerkers te challengen om hun opvattingen te laten bijdragen aan het (toekomstig) doel van de organisatie. We zoeken een interim manager die besluitvaardig is, ervaren is in de testwereld, mensgericht is en coachend leiding geeft en ervaring heeft met aansturing van een team van deze omvang. 
staffing groep
12-11-2018 00:00