Service Architect Regie en Cloud 2 fte

Vervangen, verhuizen, vereenvoudigen en verhangen van het datacenter van RvIG. Het huidige datacenter van RvIG is end of life. De voornaamste doelstelling van het project 4V is het veiligstellen van de continuïteit van de infrastructuur en dienstverlening. Het accent ligt op vervangen en vereenvoudigen, niet op vernieuwen. RvIG werkt met vertrouwelijke persoons- en identiteitsgegevens. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat de nieuwe infrastructuur moet voldoen aan beveiligingsrichtlijnen als vastgelegd in de BIR en dat RvIG de wijzigingen in de SLA beperkt wil houden. Tevens dient er een verhanging van de infrastructurele dienstverlening naar rijksclouddiensten gerealiseerd te worden. RvIG zoekt een service architect en -manager die een bijdrage leveren voor het vormgeven van de nieuwe service organisatie.Het schrijven van de PSA Services en overige documentatie:• Het afstemmen met alle stakeholders om te komen tot een efficiënte, effectieve en beheerbare nieuwe service organisatie• Het maken van de service – en proces architectuur en deelontwerpen• Het aantonen dat de ontwerpen werken in een PoC, inclusief tooling, organisatie, processen en documentatie• Het maken van een ondersteuningsplan voor de migratie van de stelselapplicaties• Acceptatie en in beheername van de nieuwe services op basis van de nieuwe cloudinfrastructuur en sourcingstrategie begeleiden• In positie stellen regieorganisatie RvIG;• Afstemmen met stakeholders om te komen tot een efficiente en effectieve beheerbare serviceorganisatie;• Opstellen duidelijk acceptatiecriteria voor implementatie deliverables project; Diepgaande kennis op de volgende gebieden• Architectuuro TOGAF• Frameworkso ITIL o ASL o BiSL o Prince2• Procesinrichting• Service management toolingo TOPdesk o Koppelingen van tooling• Verandermanagement en begeleiding van (out)sourcing trajecten• Governance en regie binnen en tussen overheidsorganisaties
staffing groep
12-11-2018 00:00