2e lijn beheerder

De gezochte 2e lijn beheerder maakt deel uit van het Cloud Werkplek Support team en is medeverantwoordelijk voor het oplossen van 2e lijn incidenten, analyseren en/of uitvoeren van 2e lijn problemen en 2e lijn wijzigingen. Dit ten behoeve van de Cloud Werkplek voor het ministerie van Economische Zaken. Het bewaken en doorsturen van incidenten, wijzigingen en problemen behoort bij de werkzaamheden (richting de 3e lijn).Achtergrond opdrachtDictu ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek wordt volgens planning in 2017 opgeleverd. Daarna starten pilots en implementatie. In het overall programma CW (Cloud Werkplek) is een deelprogramma CW Generiek voorzien voor de bouwen het beheer van de basis CW voor o.a. ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ.
staffing groep
13-11-2018 00:00