Huisvestingsadviseur

Opmaken van en adviseren over een programma van eisen voor de rechtbank voor verbouwingen en inrichting binnen door het bestuur aangwezen kaders en afgestemd op de processen van de rechtbank, rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid. Het meenemen, betrekken en begeleiden van management en medewerkers bij het ontwerpproces van de ruimten en het creëeren van draagvlak voor het ontwerp. Het participeren in het projectoverleg met o.a. Rvdr en RVB. Het ondersteunen van management en bestuur in deze processen. Bijdrage leveren aan het realiseren van optimale huisvesting van rechtbank en inwonende partijen.Achtergrond opdracht:Rechtbank Limburg geeft uitvoering aan de motie Oskam van de Tweede Kamer. Onderzocht wordt of overruimte in de gerechtsgebouwen Maastricht en Roermond verhuurd kan worden aan het AP Limburg en de RvdK. Als daar een positief besluit over valt dient de rechtbank in deze vestigingen in een kleiner deel van de gebouwen gehuisvest te worden. Het gehele proces van herhuisvesting moet professioneel en tot tevredenheid van de rechtbankorganisatie worden uitgevoerd waarbij rekening moet worden gehouden met vele belangen. De verantwoordelijkheid voor de herhuisvesting ligt in handen van de teamvoorzitter facilitaire zaken. Deze dient op inhoudelijk en veranderkundig terrein ondersteund en geadviseerd te worden.
staffing groep
13-11-2018 00:00