Teammanager Risicoverevening , Beheerkosten en Subsidies. - Amsterdam

HerCor BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Teammanager Risicoverevening , Beheerkosten en Subsidies.Startdatum: 9-1-2019Einddatum: 31-10-2019Uren per week: 32 a 40Locatie: Amsterdam ZOIntake datum : 10 december in de ochtend ( kandidaat moet wel beschikbar zijn )Voor de aansturing van het team Risicoverevening, Beheerskosten en Subsidies (RB&S)Het tijdelijk vervullen van de rol van teammanager RBS, gericht op aansturen/begeleiden van demedewerkers van het team.Team Risicoverevening, Beheerskosten en Subsidies (RB&S)De risicoverevening speelt een belangrijke rol in het functioneren van het zorgverzekeringsstelselen compenseert verzekeraars voor de verschillen in de zorgkosten van verzekerden. Binnen hetteam worden de risicovereveningsbijdragen (ca. 25 miljard) voor de zorgverzekeraars vastgesteld,gebruikmakend van zeer gedetailleerde gegevens van alle verzekerden in Nederland. Daarnaastverzorgt het team ook de verdeling van de beheerskosten Wlz (ruim 150 miljoen), zodat de Wlz uitvoerders en zorgkantoren hun taken kunnen uitvoeren. Tot slot, vindt de uitvoering vanmeerdere subsidieregelingen plaats (meer dan 100 miljoen).Met het afdelingshoofd en de teammanager Fondsbeheer vormt u de leiding van afdeling Fondsen.U geeft leiding aan een enthousiaste groep van 10 experts op WO werk- en denkniveau. Uvertegenwoordigt uw team en het Zorginstituut in overleggen met het ministerie van VWS, metZorgverzekeraars Nederland, de zorgverzekeraars en andere ketenpartijen.U en uw team zijn verantwoordelijk voor de tijdige, juiste en volledige levering van alle productenvan het team, die alle een hoog afbreukrisico hebben. Naast sturing aan de dagelijksewerkzaamheden zorgt u voor een optimale samenstelling van het team en geeft u richting aanteamontwikkeling.De producten kennen vaste werkprocessen en hebben duidelijke deadlines. Planmatig werken enborgen van continuïteit en operationele kwaliteit behoren bij uw ‘in control’ zijn. U zorgt voor goedteamwork en constructieve samenwerking met andere teams en afdelingen, zoalsInformatiemanagement, Juridische zaken, Financiën en Zorg. Bovendien zorgt u voor deontplooiing van de medewerkers en voor de ontwikkeling van de werkzaamheden en processen omtoekomstbestendigheid te realiseren.U draagt bij aan de informatieproducten die in het verlengde liggen van deteamverantwoordelijkheid of die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van zorgconsumptie en -kosten.U bent verantwoordelijk voor, onder andere:· Het optimaal presteren van het team.· Juiste en tijdige levering van de producten van het team die een hoog afbreukrisico hebben.· Gedegen analyses en plausibele verklaringen bij productuitkomsten.· Optimale productieproces en verantwoorde procesvoering.· Ontwikkeling, aanpassing en beoordeling van de intern ontwikkelde tools.· Onderzoeken op basis van de beschikbare gegevens.· Bijdragen aan de ontwikkeling van informatieproducten van de afdeling en het Zorginstituut.· Vertegenwoordigen van het Zorginstituut op de onderwerpen van uw team.Aanvraag eisen :Afgeronde WO-master opleiding in een financiële, kwantitatieve of analytische richting;Aantoonbare werkervaring als leidinggevende van specialisten/experts;Minimaal 6 jaar werkervaring op een financiële, projectmatige en procesmatige werkendeafdeling;Aantoonbaar kennis van en ervaring met modellen en maatwerktools, die in eigen beheerzijn/worden ontwikkeld.Communicatief sterk (mondeling en schriftelijk in het Nederlands)Resultaat en mensgerichtTeamspelerVerbinden, inspireren en ontwikkelenPlannen en organiserenKwaliteitsgerichtheidOmgevingsbewust met goed inzicht in de belangen van onze ketenpartners.Punten :Uit het CV blijkt dat de opleiding en ervaring relevant is in relatie tot de gevraagdeWerkzaamheden=10 punten.Uit het CV blijkt dat de kandidaat aantoonbaar over de volgende ervaring beschikt:Ervaring met aansturen van specialisten/experts met inbegrip van de persoonlijkeontwikkeling van deze medewerkers= 10 punten.Uit het CV blijkt dat de kandidaat aantoonbaar beschikt over:Ervaring en kennis van procedure- en procesmatig werken gericht op hetrealiseren van deadlines, waarbij tijdigheid, volledigheid en juistheid essentiëleingrediënten zijn= 10 punten.Aanvraag sluit op 30-11-10:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 1311(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150[email protected]of klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
13-11-2018 12:00