Technisch applicatie ontwikkelaar 2 FTE

DICTU zoekt een medior/senior ontwikkelaar voor de doorontwikkeling van de generieke dienst eIDAS. Werkzaamheden:- Technisch Beheer STORK, SSO en E-herkenning.- Ontwikkelaar eIDAS koppelvlak waaronder de eIDAS node en de berichtenservice.- Maken en bijhouden technische documentatie.- Goed samenwerken met Teamleiding, Ontwikkelaars en Beheer.- Inhoudelijk, functioneel en (in mindere mate) technisch afstemmen met klanten om een optimale invulling van de klantwens te krijgen.- Technische invulling van de ETD en eIDAS specificatiesAchtergrond opdrachtHet Ministerie van Economische Zaken werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. De ambitie van het Ministerie van Economische Zaken is: “In 2017 krijgen burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar digitaal toegang tot alle diensten en producten van EZ met uitsluitend NL/EU eIDs”Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren had het Ministerie van Economische Zaken een programma ingericht, het eDU-programma (e-Dienstverlening Uitvoering). Het is één van de speerpuntprogramma’s waarmee het Rijk werkt aan verbetering van haar digitale dienstverlening. Nu wordt er gewerkt aan verschillende bouwstenen voor het identificeren en authenticeren van burgers en bedrijven, denk hierbij aan DigiD en eHerkenning. Naast het realiseren van nieuwe functionaliteit en het doorontwikkelen van de generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op de generieke dienst.
staffing groep
13-11-2018 00:00