Business analist

Als business analist ben je de verbindende schakel tussen business, architectuur, regelgeving, ICT en bedrijfsvoering waarbij je input vanuit deze disciplines verwoordt in dienstbeschrijvingen, impactanalyses met aandacht voor de COPAFIJTH-factoren:1. Als businessanalist analyseer en concretiseer je wijzigingsverzoeken op bestaande processen en/of systemen.2. Analyseren en concretiseren van mogelijke consequenties van wetswijzigingen, richtlijnen of jurisprudentie op (bestaande) processen en/of systemen.3. De business analist zorgt namens de business (de primaire processen) voor het concretiseren van specificaties waar de te ontwikkelen (elektronische) diensten aan moeten voldoen.4. Als business analist zorg je ervoor dat gestelde eisen vanuit de business (primair proces IND), vanuit wet- en regelgeving, architectuur, dienstverlening en communicatie etc. worden geformuleerd en vastgelegd.5. Als business analist vertaal je de behoeftes van de business naar nieuwe processen en veranderingen in bestaande processen alsmede de impact op de andere COPAFIJTH factoren. Je ontwerpt specificaties waarmee jouw IT-collega’s functionaliteiten kunnen bouwen en maakt daarbij inzichtelijk welke juridische consequenties en impact op de bedrijfsprocessen de ontwerpen hebben.6. Als business analist stel je requirements-, business- en informatieanalyses op en ontwerp je logische procesmodellen. Je zorgt ervoor dat de randvoorwaarden van gekozen architectuurprincipes, wetgeving en bedrijfsvoering verwerkt worden in jouw ontwerpproducten.7. Daarnaast zorg je ervoor dat de business, realisatie en implementatie het ontwerp juist interpreteert. De business analist werkt samen met de bouwteams in het IV-deel van het (strategische) project en zorgt ervoor dat het de bouwteams duidelijk is aan welke functionele vereisten de te ontwikkelen (elektronische) diensten moeten voldoen.8. Als businessanalist zal je werkzaam zijn in een agile en scrum ontwikkelproces.De volgende werkzaamheden komen o.a. aan de orde:• Ophalen en concretiseren specificaties bij / met de business (management en (eind)gebruikers).• Schrijven van een dienstbeschrijving plus impactbepaling.• Reviewen ontwerpdocumenten en PSA’s (kaderstellende stukken).• Afstemmen specificaties met bouwers IV.• Afstemmen specificaties met ondersteunende partijen (bijv. communicatieafdeling, beleidsafdeling, financiële afdeling etc.).• Gebruiken van het tool Jira dat het proces van ontwikkelen ondersteunt.
staffing groep
14-11-2018 00:00