Business analist

Als business analist ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de behoeftes van de business en deze te vertalen naar Projectideeën en het uitvoeren van vooronderzoeken. Daarbij ligt het accent op het in kaart brengen van informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar bruikbare oplossingen met een belangrijke ICT component. In de analyse worden alle COPAFIJTH (Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie(voorziening), Juridisch, Technisch en Huisvesting) aspecten betrokken.De business analist voert vooronderzoeken uit en geeft richting aan vooronderzoeken die leiden tot nieuwe functionaliteiten.De taken van de business analist zijn:Analyseren van de impact van de veranderbehoefte op de (bedrijfs)processen en systemen.Verzamelen, inventariseren en analyseren van requirements van de business.Opstellen van projectideeën.Bepalen van impact (COPAFIJTH).Uitvoeren van vooronderzoek; verschillende oplossingsalternatieven onderzoeken tegen elkaar afwegen en komen tot een gedragen keuze.Opstellen projectvoorstel waarin beschreven staat hoe tot de voorgestelde oplossing te komen in termen van producten en diensten, aanpak, globale fasering en planning en een globaal inzicht in kosten en planning voor de projectinitiatiefase.Opstellen van de business cases.Ontwikkelen van voorstellen voor de door de business gedragen oplossingen in projecten.Periodiek toetsen van project (deel)producten.Uitvoeren en verzorgen van interviews en workshops.Input leveren voor essentiële modellen (zoals datamodel, procesmodel, PSA, etc.)
staffing groep
14-11-2018 00:00