Functioneel beheerder

Een functioneel beheerder is namens de systeemeigenaren verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaalfunctioneren van één of meerdere informatiesystemen binnen (een deel van) de organisatie. De functioneelbeheerder opereert vooral op het operationele niveau. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijksegebruikersondersteuning, de operationele ICT-aansturing en het bewaken van de integriteit van gegevens binnen deinformatievoorziening.Daarnaast heeft de functioneel beheerder een stevige rol in het functionaliteitenbeheer. Hij is daarbinnen (mede)verantwoordelijk voor het specificeren van gebruikerswensen, het vormgeven van niet-geautomatiseerdeinformatievoorziening, het toetsen en testen alsmede het voorbereiden van mogelijke transities.Achtergrond opdracht3W (Wereld Wijd Werken)is de nieuwe shared service organisatie van BZ die ondersteuning biedt aan allemedewerkers van BZ en de overige departementen die voor korte of lange duur in het buitenland verblijven voor deuitoefening van de dienstreizen. 3W is een relatief nieuwe organisatie en vollop in ontwikkeling. Omdat 3W voor alledepartementen werkt, streven we er naar dat er uiteindelijk een mix van BZ-medewerkers en medewerkers vanandere departementen werken bij 3W. 3W biedt o.a. producten en diensten aan op het gebied van vergoedingen,reizen, rechtspositie lokaal personeel, verhuizingen, partner en kinderen, post- en goederenvervoer, huisvesting,crisismateriaal, legalisaties en visa bemiddeling.
staffing groep
14-11-2018 00:00