Functioneel beheerder Werkplekbeheerder

We zijn met spoed op zoek naar een Functioneel Beheerder WerkplekservicesIn jouw werk van Functioneel Beheerder Werkplekservices, ondersteun je gebruikers door hun ingewikkelde vragen over functionaliteit te beantwoorden. Én je bent verantwoordelijk voor het analyseren en oplossen van verstoringen. Je bedenkt de oplossing, veelal in multidisciplinair verband en je zorgt ervoor dat deze wordt geïmplementeerd. Je draagt nieuwe (proces)oplossingen of alternatieven aan en zorgt voor wijzigingsvoorstellen. Je neemt deel aan de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. Dit betekent dat je meewerkt aan het specificeren, reviewen en testen van nieuwe systemen of releases. Je zorgt voor een goede specificatie van de gewenste beheerfunctionaliteiten en in de bouwfase test je of deze goed werken. Ook zorg je voor de voorbereiding van de implementatie en de communicatie hierover. Al deze werkzaamheden voer je uit in een keten van deelprocessen. Je hebt dan ook een uitstekend contact met jouw collega's van het cluster Functioneel Beheer & Regie, de ICT-leverancier en met eindgebruikers.Achtergrond opdrachtIn verband met een uitbreiding van het aantal taken, is tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het huidige team (4 personen) noodzakelijk. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister / Coördinator Informatiebeveiliging ondersteunt de systeemeigenaren op het gebied van IB en werkt voor de kerndepartementen van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
staffing groep
14-11-2018 00:00