ICT Expert Telecommunicatie

Resultaat:Technisch goed werkende en samenwerkende telecom componentenPreventief, adaptief en correctief uitgevoerd onderhoud op telecom componentenOngestoorde technische installatiesOplossingen in geval van calamiteiten• Adviezen voor verbetering van telecom componenten onder meer door kwaliteitstoetsenBijdragen in R&D-projecten en aan verbeterde normen standaarden en richtlijnenEen professionele technische kennisuitwisselingAchtergrond opdrachtDe functie ICT-expert Telecommunicatie komt binnen DICTU voor binnen de afdeling WCD. De ICT-experts Telecom voeren specialistische beheers-/ontwikkel werkzaamheden aan de infrastructuur en adviseren ook daaromtrent. Zij werken doorgaans in teams die kunnen zijn gegroepeerd rondom een bepaalde technologie, een toepassing voor een bedrijfsproces of een fase van de levenscyclus van een telecom component (VoIP, SfB, PABX, management software, systeemsoftware, infrastructuur, Enterprise Mobility Management, SIP technieken etc.).Kennisvergaring en kennisoverdracht zijn voor de ICT-experts Telecommunicatie zeer belangrijk. Daarom is het van belang dat zij zich voortdurend oriënteren op technologische trends en ontwikkelingen en hieruit een voor DICTU relevante visie creëren. In “kenniskringen“ wordt deze informatie uitgewisseld met collega’s binnen diverse andere afdelingen. In voorkomende gevallen wordt deze kennis ook ingebracht in R&D-projecten, wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen en worden kwaliteitstoetsen uitgevoerd.De telecom (infrastructuur) werkzaamheden worden procesmatig of projectmatig uitgevoerd. In het dagelijkse procesbeheer is ruimte voor het aanbrengen van kleine veranderingen aan telecom componenten. Grotere veranderingen worden op basis van een specificatiedocument projectmatig uitgevoerd. De werkzaamheden geschieden binnen de context van het kwaliteitssysteem zodat werkmethoden, kaders en richtlijnen en uniformiteit blijven gewaarborgd. De ICT-expert Telecommunicatie heeft een belangrijke rol ervoor te zorgen dat producten en diensten voldoen aan de gestelde eisen en dat ten volle gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de beschikbare telecom componenten bieden.Voor met name ICT-experts Telecommunicatie werkzaam op gebied van beheren geldt dat zij in relatie tot het procesmatig werken bij DICTU ook in zgn. oplosgroepen functioneren
staffing groep
14-11-2018 00:00