Programma Controller

Naast regulier programma control, zal de programma controller teven een belangrijke rol spelen in het inkoopproces als linking pin tussen het programma en de inkooporganisatie IUC-Noord. Risicomanagement binnen het programma, waaronder de coordinatie van het privacyteam, is tevens een belangrijk aspect voor het gevraagde profiel.Resultaatgebieden:Financieel advies (incl. rapportages zowel intern als extern)InkoopadviseringIn staat om te helpen beoogde doelen te vertalen in de organisatieProjectbewakingAard van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemerDe programmacontroller wordt geacht op basis van zijn/haar professionaliteit zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren en legt verantwoording, over de resultaten van de werkzaamheden, af aan de strategisch programma manager Digitale Transformatie. Hij/zij heeft een functionele relatie met de de operationeel manager PFCA (Planning, Financiën, Control en Audit). Het kader waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd wordt bepaald door wet-en regelgeving, J&V-beleid, geldende procedures en interne werkafsprakenAchtergrond opdrachtBinnen Het programma Digitale Transformatie zijn een drietal sporen waarbinnen meerdere projecten worden uitgevoerd waarin op een kortscyclische agile aanpak binnen sprints van 3 weken functionalitiet voor gebruikers wordt gerealiseerd. De programmacontroller heeft een cruciale rol voor wat betreft het op beheerste wijze realiseren van de doelstellingen van het programma Digitale TransformatieOrganisatorische context en cultuurOnder opdrachtgeverschap van de directeur bedrijfsvoering & ICT wordt het programma Digitale Transformatie uitgevoerd. De cultuur is te kenschetsen als een informele waarin het daadwerkelijk realiseren van business waarde het uitgangspunt is.
staffing groep
14-11-2018 00:00