Projectmanager

UWV is ten behoeve van het project Domein Werk.nl op zoek naar een zeer ervaren: ICT ProjectmanagerDomein werk.nl, in beheer bij IBM, heeft thans niet het meest optimale security niveau, wat wel vanuit de wet- en regelgeving wordt geëist. Specifiek wordt hiermee bedoeld, de Cipher Suite version, upgrade naar TLSv1.2 en het activeren van KPN G3 certificaten.Randvoorwaardelijk wordt gesteld dat onze dienstverlening onafgebroken beschikbaar moet blijven voor onze klanten. Het is daarom van belang, dat onderzocht moet worden of de Werkbedrijf applicaties - functioneel en technisch- onveranderd operationeel blijven en daarnaast ook wordt onderzocht hoe de infrastructuur moet worden aangepast om TLS en G3 certificaten te kunnen blijven faciliteren.Echter, het IBM vooronderzoek moet nog het inzicht geven, welke knelpunten (het niet compliant zijn aan) er mogelijk nog meer zijn binnen het domein werk.nl en wat binnen de scope van dit project toehoort.De professional zal een gedegen projectmanagement achtergrond moeten hebben, aangevuld met een (HBO) security achtergrond.Het project wordt gestart o.b.v. een vooronderzoek met daaruit voortvloeiende de aanbevelingen.Deze aanbevelingen maakt het inzichtelijk dat Werk.nl weer compliant wordt gemaakt aan de thans geldende wet– en regelgeving.Het IBM vooronderzoek is nog niet gestart, maar moet ook –samen met de professional- worden begeleid.Vervolgens dient een plan van aanpak te worden gemaakt, waarbij ook rekening wordt gehouden met functionele en technische releases bij het WERKbedrijf en soortgelijke planningen bij onze ketenpartners. 
staffing groep
14-11-2018 00:00