Fullstack C# Ontwikkelaar met affiniteit voor databases, Zoetermeer

De opdracht is tweeledig. Enerzijds betreft het het ontwerpen en implementeren van een management rapportage platform. Dit in nauwe samenwerking en overleg met de DBO'er. Er zullen diverse databases ontsloten moeten worden voor management rapportage. Verder...
it-contracts
06-12-2018 16:40