Kwartiermaker Duurzaam Beheer Infrastructuur - Utrecht

HerCor BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Duurzaam Beheer InfrastructuurStartdatum: 14-1-2019Einddatum: 14-1-2020Uren per week: 24Optie: ja, 2 x 1 jaarLocatie: UtrechtDuurzaam beheer infrastructuur (DBI) is gericht op het borgen van de toegevoegde waarde die onze bestaande provinciale infrastructuur levert aan de (mobiliteits)doelen van de Provincie Utrecht. Daarmee heeft DBI een directe aansluiting met het mobiliteitsprogramma en met de maatschappelijke opgaven. De bestaande provinciale infrastructuur is het vertrekpunt voor verbeteringen. Beschikbare, betrouwbare en veilige infrastructuur is de basis voor alle doelen van de provincie. Dit wordt verstevigd door een strategisch assetmanager die de beheeropgave inhoudelijk stuurt. De bestaande beheerorganisatie wordt op dit moment gericht verder ontwikkeld aan de hand van de internationale norm voor assetmanagement. Assetmanagement raakt meerdere teams binnen het domein Mobiliteit. In deze bouw- en ontwerpfase zijn we gericht op zoek naar een kwartiermaker die het ingezette proces kan vervolmaken.Zoals gezegd levert de bestaande infrastructuur de grootste bijdrage aan de provinciale mobiliteitsdoelstellingen en is vertrekpunt voor onze maatschappelijke opgaven. DBI is gelijkwaardig aan de maatschappelijke opgaven en vraagt om gelijkwaardige vertegenwoordiging: de strategisch assetmanager. De strategisch assetmanager stuurt de beheeropgave op inhoud en heeft dezelfde verantwoordelijkheid als het gaat om eigenaarschap, opdrachtgeverschap en verantwoording aan het bestuur als een opgavemanager.De strategisch assetmanager stuurt op inhoud in de bovenste PDCA-cirkel van de BIG8. Hij/zij werkt nauw samen met de technisch assetmanager die de onderste PDCA-cirkel op inhoud stuurt. De mobiliteitsdoelstellingen zijn zo gekoppeld aan de onderhoudsactiviteiten en vice versa. Je bent eigenaar van de Nota Kapitaalgoederen en het Meerjarenonderhoudsprogramma (MOP). Je maakt verbinding met de nieuwbouwprojecten (Meerjareninvesteringsprogramma – MIP), het beheerproces van het tramvervoersysteem en ontwikkelingen zoals duurzaamheid, circulariteit en smart mobility en implementeert deze in het beheerproces. Je coacht de beheerorganisatie in de ontwikkeling naar een professionele assetmanagementorganisatie en borgt de assetmanagementprincipes daarbinnen.Om focus op de inhoud te houden heeft de strategisch assetmanager geen HR-taken. De HR-taken zijn bij de teamleiders van de verschillende teams belegd. De strategisch assetmanager overlegt over bemensing van de beheerorganisatie met de teamleiders. Hij/zij maakt deel uit van het inhoudelijke MT Mobiliteit.De strategisch assetmanager vertegenwoordigt DBI bij de vak gedeputeerde, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Hij/zij is vertegenwoordiger voor de bestaande provinciale infrastructuur buiten de provinciale organisatie en is verantwoordelijk voor de samenwerking met de andere beheerders in het infrastructuurnetwerk.De kwartiermaker die we nu zoeken positioneert de rol van de strategisch assetmanager binnen de organisatie. Hij/zij ontwikkelt de beheerorganisatie in overeenstemming met de internationale norm voor assetmanagement (ISO 55001). Als de organisatie voldoende is ontwikkeld draagt hij/zij over en gaat weg. De kwartiermaker geeft inhoud aan de rol van strategisch assetmanager tot de functie structureel is ingevuld.Het ontwikkelen van een professionele beheerorganisatie/assetmanagementorganisatie vraagt om ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de mensen in de organisatie. Naast het neerzetten van een robuuste structuur. Wij verwachten een innovatieve verandermanager te vinden met implementatiekracht die graag opereert binnen het domein van de openbare ruimte en ons ontzorgt.De inrichting van de beheerorganisatie staat niet in de kinderschoenen. Een stevige basis is aanwezig waarop kan worden voortgebouwd:· per assetgroep is een assetbeheerder benoemd (kunstwerken, verhardingen, wegmeubilair, groen, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en vaarwegen);· een technisch manager stuurt de assetbeheerders op inhoud (regie);· de weginspecteurs en de teamleider Beheer en Monitoring Wegen zijn verantwoordelijk voor operationele taken in samenwerking met verkeersmanagement;· een beheermanagementsysteem iASSET is in ontwikkeling;· de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit is in ontwikkeling;· de administratie van onderhoudsactiviteiten en onderhoudsprojecten is beschikbaar.Voor verdere ontwikkeling en professionalisering van het beheer is een kernteam ingericht waarin de sleutelrollen voor de DBI-taken zijn vertegenwoordigd. De strategisch assetmanager stuurt dit kernteam inhoudelijk en procesmatig aan. De ontwikkeling is gericht op:· de versterking van de inhoudelijke sturing van de beheeropgave in de BIG8;· het versterken van de totale beheerketen;· het beschrijven van de rollen van assetbeheerder, technisch assetmanager, weginspecteurs en strategisch assetmanager;· het versterken van eigenaarschap, rolvastheid en aanspreekbaarheid;· het opstellen van een strategische personeelsplanning voor het team Beheer en Monitoring Wegen;· de afronding van de inrichting van iASSET en het in functioneel beheer nemen daarvan;· de evaluatie en het effectiever aanpakken van de trajectaanpak en -studies.Aanvraag Eisen :Een met succes afgeronde (civiel)technische opleiding op minimaal Hbo-niveau.Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het strategisch assetmanagement.Minimaal 5 jaar werk ervaring in de afgelopen 10 jaar met de advisering v.w.b. de implementatie van assetmanagement.Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de financiële aspecten van beheer vanInfrastructuur.Aantoonbare werkervaring op het gebied van aansturing van infrastructurele programma’s.Een met succes afgeronde (civiel)technische opleiding op minimaal Hbo-niveauKeuzemogelijkheden· WO-master (100 Punten)· WO Bachelor (50 Punten)· HB0 (25 Punten)Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met strategisch assetmanagementKeuzemogelijkheden· Meer dan 10 jaar (100 Punten)· 7 – 10 jaar (50 Punten)· 5 – 7 jaar (25 Punten)Minimaal 5 jaar ervaring met strategisch assetmanagement binnen het publieke domein van de pro-vinciale infrastructuurKeuzemogelijkheden· Binnen het publieke domein van provinciale infrastructuur (100 Punten)· Binnen het publieke domein (59 Punten)· Niet binnen het publieke domein (25 Punten)Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met advisering v.w.b. de implementatie van assetmanagementKeuzemogelijkheden· • Meer dan 10 jaar (100 Punten)· 7 – 10 jaar (50 Punten)· 5 – 7 jaar (25 Punten)Minimaal 5 jaar ervaring met advisering v.w.b. de implementatie van assetmanagement binnen het publieke domeinKeuzemogelijkheden· Binnen het publieke domein van provinciale infrastructuur (100 Punten)· Binnen het publieke domein (50 Punten)· Niet binnen het publieke domein (25 Punten)Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de financiële aspecten van beheer van infrastructuurKeuzemogelijkheden· Meer dan 10 jaar (100 Punten)· 7 – 10 jaar (50 Punten)· 5 – 7 jaar (25 Punten)Ervaring op het gebied van aansturing van infrastructurele programma’sKeuzemogelijkheden· • Meer dan 5 jaar (100 Punten)· 2 – 5 jaar (50 Punten)· Tot 2 jaar (25 Punten)Persoonlijke eigenschappen• gezaghebbend en deskundig;• creatief en innovatief;• resultaatgericht;• kritisch-constructief;• analytisch;• pionier• TeamplayerVaardigheden• communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk;• daadkrachtig en doortastend heeft overtuigende stijl van opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving;• sterk verbindend vermogen en samenwerkingsgericht verbindt mensen en inhoud en beschikt over uitstekende netwerkvaardighedenJe bent bijv een volwaardig gesprekspartner voor zowel een gedeputeerde als voor een assetbeheerder;• omgevingsbewust heeft visie en het vermogen die uit te dragen en er naar te handelen;Kennis :• kennis en ervaring op het gebied van railinfrastructuur voor afstemming van het beheerproces wegen en vaarwegen met hetbeheerproces van het tramvervoersysteem;• aantoonbare kennis van de door ons onderscheiden assets (kunstwerken verhardingen weg-meubilair groenverkeersregelinstallaties, openbare verlichting en vaarwegen);• procesmatige kennis van aanbestedingstrajecten van infrastructurele (onderhouds) projecten.Aanvraag sluit op 18-12-om 10:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 6123(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150[email protected]of klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
06-12-2018 12:00