Programmamanager duurzaamheid - Amsterdam

HerCor BV Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ProgrammamanagerWerkniveau: SeniorKlant: Gemeente AmsterdamLocatie: AmsterdamStartdatum: Zo snel mogelijkEinddatum: 01-10-2019 VerlengbaarAantal uren per week: 36 uurUiterste aanbiedingsdatum: 29-03-2019 11:00Het programma duurzame gebiedsontwikkeling organiseert voor duurzaamheid in gebiedsontwikkeling de kennisontwikkeling, implementatie en kennisdeling. Het programma volgt hierbij de lerende aanpak. De programmamanager stuurt dit programma aan.Werkzaamheden:De programmamanager is, samen met de programmasecretaris verantwoordelijk voor de volgende zaken:- Het implementeren van deze lerende aanpak- Het coördinerend en organiseren van de drie lijnen van het programma & de kennisuitwisseling tussen de drie lijnen van het programma:- Kennisontwikkeling: het coördineren van thematische studies (warmte, toekomstbestendige elektriciteitsinfrastructuur, o.a.) en integrale sturingsmiddelen (strategie op stadsschaal).- Implementatie: het coördineren van het team gebiedsadviseurs duurzaamheid (7 personen), die eerste aanspreekpunt zijn voor alle centraal aangestuurde GREX projecten in de stad.- Kennisdeling: het coördineren van het team DGO kennisdeling, die een platform DGO en hand-outs maakt en interne en externe bijeenkomsten, gesprekken met de stad en een vak ontwikkelingstraject organiseert.- Randvoorwaarden: Ervoor zorgen dat de randvoorwaarden worden geboden voor de drie lijnen om goed te functioneren.- Bekendheid programma en kennis van het programma: Ervoor zorgen dat het programma en de aanwezige kennis van het programma bekend worden binnen en buiten de gemeente.- Afstemming tussen directies en externe partijen organiseren. Voor de verschillende onderdelen van duurzaamheid moet in kaart worden gebracht welke afspraken over inzet op financiering, rollen en taakverdeling binnen en buiten de directie om duurzame gebiedsontwikkeling te realiseren. Dit wordt nu separaat in beeld gebracht per thematische studies. Het programma levert gecoördineerde input voor algemene afspraken. Het programma draagt bij aan de afstemming tussen directies en externe partijen over deze afspraken.- Rapportages en besluitvorming. Het programma duurzame gebiedsontwikkeling stelt het college in staat grip te houden op het tempo van en het ambitieniveau dat gehaald wordt op duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. Hierin spelen de integrale rapportages vanuit het programma een belangrijke rol. Deze brengen de voortgang van de duurzaamheid in gebiedsontwikkeling in beeld en geven zicht op nieuwe trends en kwalitatieve vraagstukken.Beleidsbeïnvloeding: Zorgen dat het beleid op duurzame gebiedsontwikkeling goed wordt meegenomen in zowel producten die vanuit Ruimte als vanuit Duurzaamheid worden gemaakt.Gemeentelijke organisatieDe gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.De opdrachtgever(s)De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De Directie Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.Eisen:§ Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.§ Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.§ Je beschikt minimaal over 1-3 jaar ervaring in Programmamanagement in de afgelopen 10 jaar.§ Je beschikt over kennis van minimaal 3 - 5 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling/stedenbouw en/of duurzaamheidsthema's (duurzame energie, grondstoffen en afval, klimaatadaptatie, schone mobiliteit) in de afgelopen 10 jaar.§ Je beschikt over werkervaring binnen een G4 gemeente bij voorkeur binnen de cluster ruimte en economie.§ Je beschikt over minimaal een erkende hbo diploma in de richting van duurzaamheid.Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 20033(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150 [email protected] of klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
20-03-2019 12:00