Projectleider Technisch & Operations - Medior

Voor een project van DCO moet er invulling gegeven worden aan de exploitatie-inrichting van een contract. Voor het inrichten van dit contract is een projectleider nodig. Het betreft een project in een groot winkelcentrum (Hoog Catharijne te Utrecht). Hier zijn meerdere uitvoeringstechnische, gericht op de techniek op de locatie, vraagstukken waar nu invulling aan gegeven moet gaan worden.Binnen dit project ben jij verantwoordelijk voor het technische deel van de inrichting van het exploitatiecontract. Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project (tot en met de inrichting en overdracht richting exploitatiemanager). Jij neemt als projectleider de lead en draagt zorg dat het project binnen de randvoorwaarden wordt opgeleverd. Jij voert het overleg met de klant of zijn onderaannemer(s) om het project te realiseren. Bij afwijkingen draag jij zorg dat dit op een juiste methode wordt bijgestuurd.Je werkt planmatig en projectmatig, bent bekend met de toe te passen energieconcepten, denkt in belang van de klant en overziet het grotere, complexe geheel. Hierbij neem jij alle van belang zijnde stakeholders tijdig mee. Je bent in staat om projectoverschrijdende oplossingen aan te dragen. Inhoud functieDe projectleider is verantwoordelijk voor:Realisatie conform contactuele afspraken:Realiseert conform planningMJOB voor distributienet opzettenPlan van aanpak opzetten voor distributienet in kaart te brengenInrichten werkproces voor facturering OPEX/CAPEX met klantMeterplan uitrollenControle kwaliteit uitvoering plaatsing metersDraagt zorg voor de juridische en financiële afspraken, veiligheid en kwaliteit van het project.Communicatie:Zorgt voor afstemming met klant gedurende de realisatie.Bewaakt de voortgang door een geregelde afstemming met de van belang zijnde interne en externe stakeholders.Klanttevredenheid bij (vertegenwoordiging) klant en stakeholdersOverdracht aan exploitatie:Draagt zorg dat exploitatiemanager tijdig is betrokken en stemt hier vooraf de noodzakelijke informatie-/communicatiemomenten mee vast.Duur/planningDe inschatting is dat het gemiddeld 16 tot 32 uur per week kost en uiterlijk tot 1 juli 2019 doorloopt.
staffing groep
21-03-2019 00:00