Ontwikkelaar BKWI

Ontwikkelen en ontwerpen van producten & diensten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd en kwaliteit, opdat het product of dienst conform de specificaties door de opdrachtgever en/of gebruikersin gebruik kan worden genomen. Producten zijn bedrijfskritische applicaties, die het primaire proces van de professional in de keten Werk & Inkomen ondersteunen.Doelstelling van de deze aanvraag is om na een detacheringsperiode tot 1 maart 2020 de thans te gunnen kandidaat over te nemen in vaste dienst van BKWI. Kandidaat en leverancier dienen hiermee in te stemmen.
staffing groep
18-04-2019 00:00