Senior Business analist Big Data

• Ondersteunen bij het identificeren van vragen vanuit de business en bedrijfsvoering;• Beheren en optimaliseren van datastromen en (big)data-analyses;• Operationaliseren van End2End pipeline van ruwe data tot gevormde data voor downstream applicaties;• Beheren van een datawarehouse• Het verdelen van de workload onder de datascientists en de voortgang in de gaten houden.DE AFDELINGIT-regie is de verantwoordelijkheid van Cluster DBV/IV, dat zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naaren het aanbod van ICT-diensten bij het ministerie, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraagnaar deze diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Hierbij wordtsamengewerkt met een palet van externe ICT-leveranciers .HETPROJECTDe opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van datakan BZ efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern,gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepastom tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan iseen solide datascience-team nodig. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam o.a. bestaande uit datascientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan hettoepassen van big data op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is BZ op zoek naar eenbevlogen Senior Big Data engineer met relevante ervaring en een coachende instelling.
staffing groep
18-04-2019 00:00