Senior Interface Consultant Ketenlogistiek

Binnen het team BEVO (Bevoorrading / Ketenlogistiek) als Senior Business Consultant Ketenlogistiek met kennis van de logistieke modules van SAP en ruime ervaring met ERPmigratieprojecten met o.a. als taken: - Uitvoeren analyses en realiseren van interfaces in SAP met overige logistiek applicaties, zowel van (externe) partners als wapensystemen; - adviseren/aansturen van een of meer collega's binnen het team BEVO en/of binnen (migratie)projecten op zowel operationeel als strategisch niveau en - het begeleiden en ondersteunen van eindgebruikers bij gebruik van nieuwe functionaliteit ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden.Achtergrond opdrachtDe afdeling MLO&F IT (Materieel-Logistiek & Financiën) van het JIVC (Joint IV Commando) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen tbv het MLO&F domein. De afdeling MLO&F IT levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. De afdeling MLO&F IT is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. De verantwoordelijkheid van de afdeling MLO&F IT strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die de afdeling MLO&F IT daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt de afdeling MLO&F IT daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut. De afdeling MLO&F IT reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zodoende bij aan betaalbare Defensie IV-voorzieningen onder het adagium goed, is goed genoeg. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen worden strengere eisen gehanteerd, zowel t.a.v. het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als t.a.v. de instandhouding en de achtergelegen ondersteuning. De afdeling MLO&F IT biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld. Om op korte termijn uitvoering te geven aan deze werkzaamheden heeft JIVC, afdeling MLO&F IT behoefte aan een Senior Interface Consultant ketenlogistiek met kennis van Logistiek SAP modules (bv. MM, WM en SD). Van deze Interface Consultant wordt verwacht dat hij/zij zowel zelfstandig kan werken als ook aansturing kan geven aan een of meer collega's v.w.b. werkzaamheden binnen het team BEVO (waarbij kennisdeling een belangrjik aspect vormt) en binnen specifieke (migratie)projecten op zowel operationeel als strategisch niveau.
staffing groep
18-04-2019 00:00