Senior Projectmanager in het SAP-domein

Binnen het team BEVO (Bevoorrading / Ketenlogistiek) als Senior Projectmanager binnen het SAP-domein met kennis van logistieke processen, SAP modules MM en SD en ruime integratiekennis- en ervaring.De werkzaamheden met betrekking tot deze inzet is gericht op ERP-Migratie-trajecten: - het adviseren en rapporteren aan stuurgroep, programmamanagement en/of hoger management (directies),- het leiding geven aan en het aansturen/adviseren van collega's binnen migratie-projecten,- voorbereiden/organiseren/begeleiden kennissessies/workshops t.a.v. advies-trajecten t.b.v. FIT/GAP, datamigraties, migratietesten en- het begeleiden en ondersteunen van organisatie-onderdelen bij de invoering van nieuwe functionaliteit in het ERP-domeinDe afdeling MLO&F IT (Materieel-Logistiek & Financiën) van het JIVC (Joint IV Commando) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en dienstenvoor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen tbv het MLO&F domein. De afdeling MLO&F IT levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. De afdeling MLO&F IT is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. De verantwoordelijkheid van de afdeling MLO&F IT strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die de afdeling MLO&F IT daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt de afdeling MLO&F IT daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut. De afdeling MLO&F IT reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van degeleverde producten en diensten en draagt zodoende bij aan betaalbare Defensie IV-voorzieningen onder het adagium goed, is goed genoeg. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen worden strengere eisen gehanteerd, zowel t.a.v. het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als t.a.v. de instandhouding en de achtergelegen ondersteuning. De afdeling MLO&F IT biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld. Om op korte termijn uitvoering te geven aan deze werkzaamheden heeft JIVC, afdeling MLO&F IT behoefte aan een Senior Projectmanager binnen het SAP-domein met kennis van logistieke processen en de SAP modules: MM, SD en DFPS. Van deze Projectmanager wordt verwacht dat hij/zij zowel zelfstandig kan werken als ook leiding kan geven aan een of meer collega's v.w.b. werkzaamheden binnen complexe (migratie)projecten in het SAP-domein.
staffing groep
18-04-2019 00:00