Programma manager

Voor het COA team, bestaande uit 4 agile Cobol teams en een voorbereidingsteam zoeken we een projectmanager met:- ervaring in het besturen van middelgrote projecten- affiniteit en ervaring met het inrichten van administratieve processen en metrics. Deze rol vereist analytisch inzicht, kennis van de besturing van teams in een agile omgeving en ervaring met het rapporteren op bestuurlijk niveau. Hiervoor is een nauwkeurige manier van werken, doorzettingsvermogen en een initiatiefrijke instelling noodzakelijk.- ervaring met het inrichten van voortbrengingsprocessen, in het bijzonder testprocessen. Binnen het team worden standaard de testsoorten FAT, SIT, GAT en Performance test onderkend. Daarnaast is ervaring met de inrichting van testautomatisering vereist.vereistDe werkzaamheden zullen bestaan uit:- Het actueel houden van de personeelsadministratie en administratie rondom de teamcapaciteit- De verantwoordelijkheid voor een accurate urenregistratie (registreren, beoordelen, goedkeuren) en het rapporteren over en analyseren en prognotiseren van bestede uren- Het bewaken van de budget uitnutting irt de productontwikkeling- Nadenken over en opstellen en actueel houden van metrics die inzicht geven in de status van de resultaten, het functioneren van de teams, de trein en de tevredenheid van medewerkers en klanten- Voorbereiden rapportages- Inrichten en uitvoeren van het ramingsproces op "trein"- niveau- Management van de raakvlakopdrachten- Richting geven aan en samen met de testers uit het team bepalen en inrichten van een voor het team best passend testproces waar testautomatisering onderdeel vanuit maakt.- Vervangen RTEAchtergrond opdracht*De COA is de debiteurenadministratie van de Belastingdienst. Een groot, belangrijk maar ook oud systeem dat per dag meer dan een miljard euro verwerkt. Een aantal jaren geleden is een start gemaakt met de vernieuwing van de COA. Doel is uiteindelijk om de huidige COA te ontmantelen en de functionaliteit van het huidige systeem in nieuwe, duidelijk afgebakende, servicemodules onder te brengen.Deze modules worden hoofzakelijk in Cobol ontwikkeld conform de huidige richtlijnen voor het ontwikkelen van software.Het productteam COA bestaat uit rond de 45 personen verdeeld over 4 agile teams van 6 tot 7 personen. Daarnaast werken een aantal medewerkers team overstijgend. De werkwijze binnen de teams is gebaseerd op de SAFe aanpak. De inrichting daarvan is in ontwikkeling.
staffing groep
19-04-2019 00:00