Programma manager

Als programmamanager ben jij verantwoordelijk voor:Functionele besturing TVSProject-/programmavoorbereiding en planvormingAfstemming met de opdrachtgever en inrichting/bemensing van de (virtuele) organisatieMaken van programmaplannen (Programmaopdracht, Plan van aanpak/PID) en –begrotingen;Dagelijkse functionele aansturing van de medewerkers vanuit RVO en de ICT (software) delivery organisatie (DICTU of eventuele andere leveranciers);Verantwoordelijk voor scopedriehoek tijd, geld en resultaat (kwaliteit);Opstellen van periodieke rapportage, verantwoording en decharge;Afstemmen van de deliverables met de betreffende product owners, gebruikers en andere stakeholders.De inrichting en actualisering van het projectdossier.Je hebt:Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een opleiding in bedrijfskunde, informatiekunde of informatiemanagementMeerjarige ervaring als IT projectmanager of programmamanager: 10 jaarMeerjarige (bestuurlijke) ervaring bij overheidsorganisaties: 10 jaarMeerjarige ervaring met het agile ontwikkelen van software: 5 jaarMeerjarige ervaring als business change manager (business projectleider): 5 jaarMeerjarige ervaring op het vlak van IT-business alignment: 8 jaarWerkervaring bij inrichten en verbeteren van werkprocessen op basis van ITIL, ASL en/of BISLWerkervaring bij inrichten en verbeteren van agile werkprocessen.Het zou mooi zijn als je hebt:Ervaring bij het ontwikkelen en onderhouden van digitale publieke diensten binnen de RijksoverheidErvaring bij het ontwikkelen en onderhouden van digitale publieke diensten bij de Rijksoverheid.Een pre is ervaring in of met het zorgdomeinKennis van Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).Opleiding in Bedrijfskunde of Informatiekunde.Ervaring met IT financieel management (tarifering).Ondernemers mentaliteit met het vermogen om mensen te binden en een netwerk op te bouwen.Ervaring met (intern en extern) leveranciersmanagement op het vlak van systeemontwikkeling en hosting.Kennis van rijksbrede (in ontwikkeling zijnde) stelsels en voorzieningen voor digitale toegang zoals eHerkenning en DigiDKennis van indeling van ministeries en rijksdiensten (agentschappen, ZBO’s, inspecties, enz.)Gezien het strategische belang van de positie, de bereidheid om in vaste dienst te treden bij DICTU.Fulltime inzetbaar vanaf 1 juni 2019De werkzaamheden worden met name verricht op de vestiging Den Haag. De kandidaat moet bereid zijn om frequent (gemiddeld 1 keer per week) te reizen naar de vestiging Assen nodig is om daar werkzaamheden te verrichten.Achtergrond opdrachtHet Ministerie van Economische Zaken werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In dit kader is een generieke voorziening ontwikkeld om burgers en bedrijven betrouwbaar en eenduidig toegang te verlenen tot de digitale diensten. De voorziening is bij meerdere organisaties in gebruik. Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het terrein van identity en accessmanagement. Dit is op gebied van wet- en regelgeving ( AVG,: eIDAS verordening, wet DO), de Nederlandse stelsels (eID en eTD), de eisen en wensen bij de digitale dienstverlening vane overheid en de ict-techniek. De generieke voorziening wordt verder ontwikkeld om aan de eisen en wensen te blijven voldoen. Tevens wordt het opschalen van de voorziening voorbereid om meer dienstverleners te kunnen aansluiten.
staffing groep
22-05-2019 00:00